top of page

To stærke hold i front for beskyttelse af rettigheder i Danmark

Globalt Fokus og Nyt Europa har det seneste halve år arbejdet på højtryk på at udforme Fundamental Rights Initiative (FRi), der med 26 mio. kr. fra EU nu vil støtte foreninger og organisationer, der arbejder med at beskytte og fremme fundamentale rettigheder i Danmark. Nu er FRi´s nye Advisory Board og bevillingsudvalg på plads, og efter sommerferien åbner første ansøgningsrunde til den nye FRi Pulje.


Fundamentale rettigheder er en del af det sikkerhedsnet og fælles værdisæt, der binder EU sammen og sikrer unionens borgere. Men på tværs af EU er grundlæggende rettigheder i dag under pres. Det gælder også i Danmark. Derfor har Globalt Fokus og Nyt Europa søsat FRi, der vil støtte foreninger og organisationer, der står vagt om fundamentale rettigheder i Danmark. Siden Nyt Europa og Globalt fokus sikrede 26 mio. kr. til FRi, har vi arbejdet intensivt på at udvikle FRi´s kommende arbejde, aktiviteter og retningslinjer. Vi er nu klar med to stærke hold på projektet: et Advisory Board og et bevillingsudvalg.

Nyt Advisory Board skal rådgive og påpege ubevidste bias

Som en del af første fase i FRi har projektteamet fra Globalt Fokus og Nyt Europa nu nedsat et Advisory Board og et bevillingsudvalg. Advisory Boardet er etableret for at rådgive projektteamet hos Globalt Fokus og Nyt Europa om værdier og etik samt at sikre, at FRi lever op til de højest mulige standarder for inklusion på tværs af alle spor og kommende aktiviteter. Eksempelvis vil Advisory Boardet have til opgave at spotte og påpege ubevidste bias, skævheder og undersøge om kommunikationen med tredjeparter, partnere og ikke mindst målgrupper gennemføres på en måde, som fremmer lighed og ikke-diskrimination.


Globalt Fokus og Nyt Europa er stolte af kunne præsentere det stærke hold, der nu udgør Advisory Boardet for FRi:

Emma Holten, feministisk aktivist og ekspert i feministisk økonomi

Lone Loklindt, forperson for Nyt Europa

Morten Kjaerum, direktør for Raoul Wallenberg Instituttet, Lund

Moussa Mchangama, co-founder for In futurum

Nadeen Aiche, forperson for Mino Danmark

Rasmus Stuhr Jakobsen, formand for Globalt Fokus & generalsekretær for CARE Denmark

Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef for LGBT+


Advisory Boardet mødtes for første gang d. 25. april, hvor Boardets medlemmer blev grundigt introduceret til FRi og fik lejlighed til at diskutere deres egen rolle og drømme som medlem af Advisory Boardet. Medlemmerne udtrykte stor begejstring for at komme i gang, og ser et stort behov for lige netop at opruste arbejdet med fundamentale rettigheder i Danmark med finansiering, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed. Advisory Boardet vil fremover mødes to-tre gange årligt, og derimellem understøtte FRi´s projektteam med rådgivning og agere ambassadører for initiativet i deres egne netværk og organisationer.

Et mangfoldigt bevillingsudvalg

Udover Advisory Boardet, der rådgiver på tværs af alle projektets spor, har Globalt Fokus og Nyt Europa efter en åben ansøgningsproces og udvælgelse nu nedsat et bevillingsudvalg til FRi Puljen. Det nye bevillingsudvalg, der består af repræsentanter fra store og små civilsamfundsorganisationer i Danmark, skal sikre uvildighed og fagligt begrundet uddeling af puljemidler. Bevillingsudvalgets opgave bliver at evaluere ansøgninger til FRi Puljen og træffe beslutninger om, hvilke projekter der modtager bevilling. Udvalgsmedlemmer er indstillet af hver deres organisation og formelt udpeget af Globalt Fokus’ styregruppe. FRi Puljens bevillingsudvalg består af:


Christoffer Ulrik Badse, Senior Legal Advisor, UNICEF

Dijana Dix Omerbasic, Leder af RED Center mod Æresrelaterede Konflikter

Ditte Bjerregaard, direktør for Center for Magtanalyse

Lisa Blinkenberg, Seniorrådgiver, Amnesty International Danmark

Marek Azoulay Jørgensen, bestyrelsesmedlem hos danskdansk

Theis Dencker, Specialist i kapacitetsudvikling og læring, CISU


Globalt Fokus og Nyt Europa arbejder stærkt på at færdigdesigne puljeretningslinjer i tæt samarbejde med bevillingsudvalget, så de er klar til åbningen af første ansøgningsrunde midt i august med deadline oktober 2023. I løbet af sensommeren og efteråret og frem til deadline vil Nyt Europa og Globalt Fokus invitere til dialogmøder, hvor foreninger og organisationer samles for at diskutere status af grundlæggende rettigheder i Danmark, og hvad vi sammen kan gøre for at styrke det rettighedsbaserede arbejde i Danmark.


FRi er medfinasieret af EU og er en del af Citizens, Equality, Rights and Values Program (CERV). CERV har til formål at beskytte, fremme og skabe opmærksomhed omkring EU’s grundlæggende rettigheder og værdier ved at støtte lokale, regionale og/eller nationale civilsamfundsorganisationer og øge deres kapacitet og derved styrke implementering og brugen af EU’s Charter for grundlæggende rettigheder såvel som retsstatsprincipper og demokrati i EU .


Kontakt

Hvis du vil vide mere om initiativet, kan du kontakte puljerådgiver Naghmeh Mahmoudi Kashani hos Globalt Fokus på nk@globaltfokus.dk eller demokratirådgiver Xenia Due hos Nyt Europa på xenia@nyteuropa.dk.

Commenti


bottom of page