Til High Level Political Forum i FN: ”Hvad skal vi med verdensmålene, når vi har Gud?”

Citater som dette og mange flere blev delt i New York på dette års High Level Political Forum (HLPF) i FN, som Nyt Europa deltog i. En blandet international skare af embedsmænd, civilsamfundsorganisationer, unge og mange flere aktører fra hele verden var samlet til 12 dages intensiv orientering om implementering af verdensmålene, for en mere bæredygtig verden.


Verdens mest ambitiøse plan

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er verdenssamfundets mest ambitiøse plan, der kræver opbakning fra alle sider, hvis de skal opnås i 2030. Realiseringen inkluderer bl.a. et årligt HLPF stormøde i FN, hvor interesserede aktører samles for at udveksle erfaringer. Særligt forpligtende er mødet for udvalgte lande, der med deres Voluntary National Reviews (VNR) kommer til en form for eksamen i FN om, hvordan de hver især vil handle på implementering Verdensmålene, hvortil Danmark var en af dette års fremlæggere. Formålet med en VNR fremlæggelse er at dele erfaringer, succeser og udfordringer i implementeringen af 2030 dagsordenen. Det årlige HLPF hæfter på den måde ikke blot landenes regeringer til at klargøre deres målsætninger, men er også en platform for civilsamfundsorganisationer og andre aktører, til at råbe deres landsledere yderligere op. Fokus i år var på Mål 1 om afskaffelse af fattigdom, Mål 2 med ønsket om at stoppe sult, Mål 3 om sundhed og trivsel, Mål 5 om mere ligestilling mellem kønnene, Mål 9 om industri, innovation og infrastruktur samt Mål 14 om livet i havet, samt mål 17 om partnerskaber for handling, som gennemgås hvert år.


Samlet civilsamfund

Trods det brændende ønske om en mere bæredygtig verden, priser man sig alligevel lykkelig for den heftige aircondition, der møder en ved ankomst til FN’s hovedkontor i New Yorks sommervarme. For der skal kunne tænkes klart til de kommende dages skarpe formuleringer, udveksling af visitkort og faste håndtryk. Som på et slags udvidet bornholmsk Folkemøde, løber man hver dag mellem de adskillige præsentationer, der gør en klogere på verdens status og potentielle udvikling. Vi lærer hurtigt at sætte pris på vores stærke danske civilsamfund herhjemme, for selvom man til disse præsentationer, kaldet ’side-events’ kan stille efterfølgende spørgsmål, bærer de mest præg af, at være envejsdialoger fra et ekspertpanel. De fleste fremlæggelser oplæses direkte fra nedskrevne forberedelser, der ikke giver meget plads til debat, hvilket er lidt ærgerligt i et forum, hvor de mest dedikerede ildsjæle for verdensmålene er samlet. Men civilsamfundsaktører formår naturligvis altid at få markeret sig selv.


”Hvem kan hente flere stole?” bliver der spurgt ud i lokalet, imens vi i forvejen rykker vores til side for, at finde plads til de mange fremmødte i det for lille lokale. Vi er til Major Group møde, som er orientering og planlægning blandt deltagende civilsamfundsaktører ved HLPF. Det høje tempo igennem dagsordenen giver en stemning af, at hvert minut tæller for at nå, at være bedst muligt forberedt til programmet for dette års HLPF. Der bliver orienteret fra de tidligere sessions, uddelegeret hvem der tager noter til side-events, og aftalt hvem der kan stille spørgsmål til landenes kommende VNR, som var det censorer, der ønsker at presse yderligere på. Netop landenes præsentationer har fået overraskende meget positiv interesse, om end går diskussionen også på, hvad man stiller op, hvis regeringernes VNR adskiller sig markant fra civilsamfundenes skyggerapporter? Akkurat derfor er det afgørende, at civilsamfundet og andre aktører inddrages i udarbejdelsen af landenes handlingsplaner, som faktisk er tilfældet for Danmark, hvilket især kom til udtryk i enden af HLPF.