top of page

Think Global Act Local - Brug verdensmålene i kommunalvalget

Kære regions- og kommunalpolitiker,


Valgkampe er det største demokratiske diskussionsforum, som vi har. Vi ser frem til efterårets regions- og kommunalvalg, og derfor vores henvendelse til dig:


Vil du gøre gennemførelsen af Verdensmål for bæredygtig udvikling til en del af din valgkamp til efteråret? Vil du tage Målene og bruge muligheden til at diskutere og kappes om, hvordan vi danskere kan gøre vores til at skabe en bedre og bæredygtig fremtid for os alle?

Med Verdensmålene forpligtede verdens ledere sig til 17 konkrete mål for en bæredygtig udvikling for alle verdens lande. 17 mål, der skal være gennemført i 2030. 17 mål, der dækker uddannelse, ligestilling, anstændige jobs, lighed, bæredygtig energi, innovation, ansvarlig produktion, klima, biodiversitet samt bæredygtige byer og lokalsamfund - for bare at nævne nogle. 17 Mål, der gælder ikke ’bare’ for udviklingslandene, men for alle – også her i Danmark.

Den globale dagsorden, der blev sat den dag i september er en visionær dagsorden, og den har den allerstørste relevans for den lokale dagsorden og for fremtidens danske lokalsamfund.


I marts fremlagde regeringen Danmarks handlingsplan for FN’s Verdensmål. Umiddelbart gives ikke nogen stor rolle til det lokale initiativ: ”Regeringen vil, hvor det er relevant, inddrage […] kommuner og regioner i gennemførelsen af verdensmålene”. Ét eksempel er, at ”Vi skal være et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet samt have et rigt og varieret plante- og dyreliv. Danmark skal være et trygt og sikkert land, hvor der værnes om de grundlæggende frihedsrettigheder med personlig frihed og den enkeltes ansvar, vores åbne demokrati og høje gensidige tillid.”


Den globale ambition er prisværdig, men uden mobilisering af de lokale kræfter, uden en lokal forankring af alle de 17 Verdensmål, kan vi ikke leve op til dem.


Det handler om, at vi bliver bedre til at tænke løsninger, der inkluderer økonomiske, sociale, og miljø- og klimamæssige perspektiver. Det inkluderer regeringen, Folketinget, regionerne og kommunerne. Derfor er det så vigtigt, at hver eneste politiker og hver eneste offentlig embedsmand kender til Verdensmålene. Det inkluderer vores erhvervsliv, vores civilsamfund og os som borgere.


Det er nu, vi skal tage fat. Det er dig - og jer - som politikere med lokal forankring, der er tættest på. Det er jer, der kan gøre dét jordnært, som Verdensmålene i bund og grund er, fordi de handler om vores og vores børn og børnebørns fremtid.


Har du forslag til Verdensmålshandlinger eller -løfter i dit lokalområde, kan du skrive dem til os via fnforbundet.nemtilmeld.dk/90/at-ll0c4xhj/ Fra august vil vi præsentere uddrag af jeres besvarelser på vores sociale medier, og op til kommunalvalget vil vi offentliggøre en samlet oversigt over de indkomne bidrag.


Deltager du på Folkemødet på Bornholm, er du også velkommen forbi vores event i det Globale Telt fredag den 16. juni kl. 11.30, hvor vi sammen med Steen Hildebrandt og en række kommuner sætter den globale, den regionale og den lokale ramme for Verdensmålene og hører showcases fra udvalgte kommuner, der kan tjene til inspiration.


Med håb om at du griber verdensmålene

Steen Gade Jørgen Estrup Formand Nyt Europa Formand FN-forbundet


Bland dig i debatten ved dette hashtag:

Comments


bottom of page