Syvende session i Akademiet for Bæredygtig Udvikling