Steen Gade: Danmarks første havplan er på vej - Takken kan vi give et EU-direktiv

KOMMENTAR: Danmark har længe forsømt naturen i havet, der som resultat minder om en losseplads. Men det har vi muligheden for at rette op på med den kommende havplan, skriver Steen Gade i dagens Altinget. Se indlægget i sin oprindelige form via linket: https://www.altinget.dk/eu/artikel/steen-gade-danmarks-foerste-havplan-er-paa-vej


Danmarks første havplan er på vej. Den er hårdt påkrævet, fordi der er så mange - oftest økonomiske - interesser, der næsten altid kommer først. Sandsugning, hvor det er billigst, fiskeri med trawl, der ødelægger bundvegetationen - selv i Natura 2000 områder -, store kvælstofudledninger, der år efter år fører til iltsvind og bundvendinger, gift- og affaldsdepoter langs kysten, olieplatforme og vindmøller - og plastik oveni.

Havet er stadig noget af en losseplads. Hvad vi ikke ser, har vi åbenbart ikke ondt af. Desværre. - Men det skal være slut nu, hvor kravet i EU - direktivet er reel arealplanlægning på havet med klar besked om, hvor alle de konkurrerende aktiviteter må foregå, og på hvilke betingelser. De afgørende betingelser i direktivet handler om at skabe reel bæredygtighed byggende på at bevare og udvikle sunde økosystemer.


Havplanen skal træde i kraft fra marts 2021 og nå sine mål om bæredygtighed og god økologisk tilstand inden 2027. Så de har travlt i Søfartsstyrelsen under Erhvervsministeriet. Det er nemlig dem, der skal lave planen. - Den tidligere regering flyttede - i den sidste store svækkelse af miljøministeriet og uden stor opmærksomhed - al planlægning til et ministerium, der ikke er sat i verden for at beskytte natur, biodiversitet og miljø. Nogle vil hævde tvært imod. Så der er god grund til "at rebe sejlene" inden forslaget sendes i høring.

Imens vil det være klogt at kigge til Sverige, der i årevis har presset på - alt for ofte med Danmark på bremsepedalen - for bedre beskyttelse af havet - i HELCOM og i EU. For i svensk havplanlægning har man taget bæredygtighed alvorligt.

Det betyder, at de arbejder med begrebet grøn infrastruktur. Deres pendant til Miljøstyrelsen - Naturvårdsverket - forklarer det således: " I en velfungerende grøn infrastruktur har arter muligheder for at spredes og at anvende landskabets miljøer uhindret, på land og i vand. Grøn infrastruktur bidrager til at forstærke og bevare økosystemer og fremmer biologisk mangfoldighed og økosystemtjenester".