top of page

Steen Gade: 2019 bliver et klima- og miljø valgår

Uddrag fra Erhvevshåndbogen klimaledelse, kapitel 5.2


2019 bliver det store valgår. To gange bliver vi spurgt om, hvilken retning vi ønsker, at Danmark skal gå i de næste 4- 5 år. En til det kommende folketingsvalg, og en til Europaparlamentet. Det vil få afgørende betydning for klima-og miljøområdet, hvordan vi stemmer. Det betyder sandsynligvis to valgkampe og dermed et meget langt forløb, hvor vi for alvor får chancen for at diskutere, hvad det egentlig er, vi ønsker som danskere, som europæere og som del af verdenssamfundet. Og det oven i købet i en periode, hvor rigtig meget af det, der sker i verden - og som man passivt sidder og kigger på bag skærmen - opleves som ude af kontrol, ikke blot på klima-og miljøområdet. Det betyder, at vi som samfund og som vælgere får en kæmpechance for at sætte kursen for Danmark og for dansk indflydelse i Europa og dermed på den globale verdensudvikling. Helt frem mod 2030.

Læs Steen Gades kapitel her: KLH-Steen Gade-jan 2019-særtryk

Klimaledelseshåndbogen er en erhvervshåndbog rettet mod mellemledere og topledere i dansk erhvervsliv og det offentlige. Bogen indeholder en bred vifte af forslag til og eksempler på, hvordan stat, regioner og kommuner samt private virksomheder kan arbejde med klimaledelse som en ny og vigtig ledelsesdisciplin.


Erhvervshåndbogen udgives af Forlaget Andersen som abonnement og opdateres 4 gange årligt med nye artikler.


Du kan bestille håndbogen som et årligt abonnement til enten den trykte publikation med online adgang (Premium 4980 kr.) eller kun til online adgang (Basis 4480 kr.) ved at sende en mail til: era@klimaledelsesnu.dk eller era@greenlawandpraxis.dk


Redaktører: Eva Born Rasmussen Håndbogsredaktør

Forlaget Andersen (Ansvarshavende)

Uafhængig klima– og ledelsesrådgiver


Hans-Maren Friis Møller Direktør

Kalundborg Forsyning Medredaktør

Comments


bottom of page