Søren Keldorff anmelder den nye Internationale af Malte Frøslee Ibsen

"God bog til Enhedslisten og andre om hvorfor EU er omdrejningspunktet for en progressiv politik."

Malte Frøslee Ibsens nye bog ”Den nye internationale” bør i sær anbefales til medlemmer og tilhængere af Enhedslisten. Malte Frøslee Ibsen (MFI) argumenterer overbevisende for at EU er omdrejningspunktet for at venstrefløjen kan give et troværdigt og effektivt svar på de udfordringer vi står over for. MFIs bog burde kunne overbevise Enhedsliste folk til at lægge kursen om, at indse at EU er en politisk kampplads og sammen med resten af centrum-venstre i Danmark arbejde for en reform af EU og en ny retning i politikken, i stedet for at være modstander af EU og melde Danmark ud.


Bogen er imidlertid også god for andre – Selv om det også må siges, at den for et gammelt Nyt Europa medlem med tilknytning til SF ikke har mange nye erkendelser om den overordnede EU-politik. Den har en meget god samlet beskrivelse af EU's historie og de udfordringer vi står over, og er stærk i argumentationen for at fælles europæiske løsninger og at samarbejde mellem socialdemokratiske partier og venstrefløjen bakket op af stærke civilsamfundsorganisationer og folkelig deltagelse er en nødvendig betingelse. Jeg synes også den har nogle svage punkter og ofte er på et højt abstraktionsniveau, men nogle mangler og svagheder deler MFI desværre med os andre. Jeg synes. at MFI er for meget fokuseret på venstrefløjen. Der er brug for og mulighed for bredere politiske alliancer. Det er ikke kun i Danmark, hvor de Radikale skal med, at der er brug for at få centrum med.


MFI analyser fire sammenhængende kriser: Legitimitetskrisen, ulighedskrisen, klimakrisen og flygtningekrisen. Han konkluderer, at venstrefløjen må udvikle en fuldgyldig europæisk venstrefløjsbevægelse, en ny internationale, der gør op med både ukritisk opbakning og kortsigtet EU modstand og gør demokratiseringen af EU til en strategisk kernemålsætning. Venstrefløjen kan og skal ifølge MFI gøre EU til et demokratisk instrument i kampen for et effektivt svar på den stigende ulighed, klimakrisen og flygtningekrisen. Og det er jo helt rigtigt.


Det er også godt, at bogen peger på at udfordringerne er sammenhængende og at løsningerne også er sammenhængende. En grøn omstilling uden, der også kommer mere social lighed og fremgang for lavindkomstgrupper og socialt udsatte er ikke holdbar. Mere fælles europæisk politik kræver mere folkelige opbakning, som kræver mere demokrati – og så dan kunne man blive ved.


Flygtningekrisen repræsenterer ifølge MFI et genuint moralsk dilemma: På den ene side står flygtningenes menneskerettigheder og krav på asyl. Hvis vi åbner grænserne for tusindvis af flygtninge og migranter, risikerer det at sætte befolkningens opbakning til velfærdsstaten over styr. Hvis vi omvendt forsegler grænserne og afviser at hjælpe mennesker på flugt, forbryder vi os i praksis mod flygtninges basale menneskerettigheder. Dette moralske dilemma kan ikke forløses inden for rammen af nationalstaten, men kræver i stedet en koordineret europæisk og i sidste instans global institutionel indsats over for flugtens og migrationens årsager. EU's hidtidig tiltag med et pragmatisk og effektiv aftale med Erdogans regime er moralsk dybt problematisk. MFI siger, at han ikke har meget konkrete bud på løsningen. Han siger dog, at det må indeholde visse af de elementer, som Socialdemokratiet har fremlagt i deres udlændingepo