top of page

Pressemeddelelse

EU-konference sætter fokus på bæredygtige alternativer til det nuværende økonomiske system, som Danmark har været blind for.


Nyt Europa deltager i Beyond Growth-konferencen 2023 i Europa-Parlamentet for at sætte fokus på bæredygtige økonomiske alternativer


Den 15.-17. maj 2023 samles politikere, tænketanke, forskere og civilsamfundsorganisationer i Europa-Parlamentet for at drøfte en grøn og retfærdig økonomisk transformation på Beyond Growth-konferencen. Nyt Europa deltager, sammen med 30 unge, i konferencen for at sætte fokus på alternative økonomiske tankegange og perspektiver, der udfordrer den klassiske neoliberale økonomiske forståelse.


Hos Nyt Europa mener vi, at det nuværende økonomiske system skaber miljømæssig og social uretfærdighed, og at systemet skal ændre sig, så vi opnår et sikkert og retfærdigt samfund inden for de planetære grænser. Vi har derfor siden 2021 arbejdet på forskellige aktiviteter for at bidrage til debatten om, hvordan og hvorfor vi skal ændre det nuværende økonomiske system.


Den voksende bevægelse af ”beyond growth”-stemmer, der også går under andre engelske begreber som postgrowth, degrowth og wellbeing economy, mener, at kriserne i Europa, herunder klima- og biodiversitetskrisen, uligheder og økonomisk usikkerhed, omsorgskrise, energikrise og høj inflation, hænger sammen og baserer sig på vores nuværende økonomiske system, der bygger på en tankegang om konstant stigende økonomisk vækst.


Hos Nyt Europa mener vi, at den grønne og retfærdige omstilling af Europa skal være vellykket, kønsretfærdig og i overensstemmelse med menneskelig værdighed og menneskerettigheder globalt. Derfor er det relevant at se udover BNP som målestok og i stedet sigte mod andre pejlemærker, der sikrer et godt liv for alle uden at overskride de planetære grænser.


Konferencen giver en unik mulighed for at diskutere og dele viden om nye økonomiske forståelser, modeller og systemer, der er i tråd med planetens grænser og menneskers behov. Derfor vil vi sammen med en prominent grøn ungdomsaktivistgruppe deltage i konferencen og sætte fokus på bæredygtige økonomiske alternativer, der kan skabe en grøn og retfærdig transformation af vores samfund.


Nyt Europa opfordrer til en øget opmærksomhed på alternative økonomiske tankegange og perspektiver, der kan udfordre den klassiske neoliberale økonomiske forståelse og bidrage til en grøn og retfærdig transformation af vores samfund. Vi håber på en konstruktiv debat på Beyond Growth-konferencen og ser frem til at bidrage til udviklingen af alternative måder at indrette vores økonomi.


Kontakt:

Julie Rosenkilde, Sekretariatsleder, Nyt Europa

Email: jr@nyteuropa.dk Tel: +45 28438847

Commentaires


bottom of page