top of page

På Odder højskole lød det: ”EU er Europas største og vigtigste projekt til dato!”

Konventet på Odder højskole stod på emner så som fri bevægelighed, social dumping, klimaindsats, sikkerhedspolitik, fælles skatteregler og meget mere. Det var derfor et prominent og ikke mindst et veloplagt panel, som alle tændte godt op i debatten.

Søren Gade (V), Pernille Weiss (C), Niels Fuglsang (A), Frederik Aagaard Sørensen (B) og Jakob Nerup (Ø) udgjorde aftenens panel, mens Lea Friedberg skarpt styrede aftenens forløb.

Forargelsen angående de kummerlige forhold de filippinske lastbilchauffører har levet under i Padborg, hvilket har fyldt danske medier den seneste tid, fik stor plads i debatten, hvor fri bevægelighed og social dumping blev debatteret.


Søren Gade fortalte ivrigt om hvorledes arbejdskraftens frie bevægelighed har løftet hele Europa økonomisk, hvor især Østeuropa er kommet op på et helt nyt niveau. Socialdemokratiets kandidat Niels Fuglsang var enig, men han påpegede dog, at vi ser en lang række eksempler på social dumping i f.eks. transportsektoren og byggebranchen, som indikerer, at EU ikke har implementeret tilstrækkelige regler på dette område.

Markedet kommer altid før lønmodtagerrettighederne siger loven i EU,” udtrykte Jakob Nerup og løftede pegefingeren ”Mange håndværkere fra Polen bliver udstationeret men bliver lønnet efter deres lands forhold.

Til det sikkerhedspolitiske spørgsmål var Pernille Weiss klar i retorikken: ”Det er vigtigt at kunne puste sig op og forsvare fred og frihed,” hvortil Søren Gade, Frederik Aagaard Sørensen og Niels Fuglsang alle mente, at forsvarsforbeholdene bør fjernes. Radikale Venstres kandidat Frederik Aagaard Sørensen, syntes dertil, at der eksisterer et paradoks ift. danskernes ønske om at bevare forbeholdene og samtidig være så positivt stemte overfor EU-samarbejdet.


Elevernes oplæg efter samskabelsen bar også præg den danske befolknings generelle positive tilgang til det europæiske samarbejde. Én elev udtrykte: ”Vi er dansk europæere” og indikerede at det imponerende ved det europæiske projekt er, at hvert land bidrager med hver deres kulturarv i et større fællesskab med respekt for hinandens forskelligheder. En udtalelse som aftenens paneldeltagere fandt særdeles kærkommen.

Dernæst blev der sagt, at Danmark skal være et forbillede for resten af EU, men at selve EU-institutionen kan virke som en ’jungle’ at finde rundt i. ”Vi mangler forståelse for hvor vigtig EU er og hvor meget der bliver besluttet der.” Derudover bør der fokuseres på det gode ved EU, lød det. Nobelpris, verdensfred samt øvrige solidariske tiltag som EU har bidraget til, var områder som der blev efterspurgt. Salens elever og øvrige fremmødte mente derfor, at vi bør gøre EU mere nært i måden vi italesætter EU på især hvis ønsket er at ramme flere målgrupper.


Eleverne på Odder Højskole havde meget på hjertet angående EU og partiernes Europa-Parlamentskandidater lyttede alle ivrigt til de mange forslag. Vi siger derfor mange tak til Odder Højskole alle fremmødte for en helt igennem fantastisk aften med stærke indspark fra både paneldeltagere og elever.

Comentários


bottom of page