top of page

Nye målsætninger skal forbedre trivslen for LGBT+ elever i de danske skoler
Skoleelever, der identificerer sig som LGBT+ personer, er i risiko for selvskade, mobning og for at føle sig ensomme, viser en undersøgelse. Med et opdateret politisk program sætter LGBT+ Danmark for første gang spot på skolebørns trivsel på mellemtrinnet.


Børn og undervisning er ét ud af otte emner, som LGBT+ Danmark har fokus på i deres opdaterede politiske program. Her vil man blandt andet arbejde for at iværksætte tilbagevendende nationale målinger af LGBT+ elevers trivsel i grundskolen, og der skal iværksættes en landsdækkende skolekampagne mod mobning og skældsord relateret til LGBT+ personer.


Målsætningerne er blandt andet udført på baggrund af en ny undersøgelse fra VIVE, der viser, at 40% af LGBT+ elever har lav livstilfredshed, og hver femte viser tegn på svær angst og depression. 40% har skadet sig selv indenfor det seneste år. Samtidig oplever LGBT+ Danmark, et stort ønske fra lærere og skoleledelser om opkvalificering og hjælp til at arbejde med trivsel og inklusion af LGBT+ elever.


”Vi har længe haft en viden om, at LGBT+ elever var i risiko for at komme i mistrivsel, og det blev påvist af en undersøgelse, vi selv lavede i 2021. Først derefter blev der afsat penge fra Ligestillingsministeriets handleplan til at foretage en undersøgelse. Den går dog kun ned til elever, der er fyldt 15 år, så vi har ikke data på børn, der er yngre end det,” siger sekretariatschef i LGBT+ Danmark, Susanne Branner Jespersen.  


Og der er god grund til at have fokus på netop denne gruppe af børn og unge, mener hun:


”Vi har gode undersøgelser, der viser, at LGBT+ børn og unge kan have tendens til selvskade, de føler sig ensomme og tør ikke tale med deres lærer. Men man er jo også LGBT+ person, før man fylder 15, så vi synes, at det er uhyre vigtigt at have fokus på de yngre elever, for vi har ingen trivselsmålinger på LGBT+ børn, der er yngre end 15.”


Bygger på omfattende undersøgelser

Det politiske program indeholder også politiske målsætninger om forbedringer inden for arbejdsmarked, digitalisering, international udvikling, kommuner, kultur og civilsamfund, retspolitik, social, bolig og ældre samt sundhed.


Programmet er udarbejdet på baggrund af workshops, LGBT+ politiske saloner og en digital høring, hvor medlemmer og andre fra LGBT+ miljøet har sendt forslag ind. I alt er 180 personer kommet med input, som sekretariatet og bestyrelsen har taget udgangspunkt i.


”Det politiske program er vigtigt, fordi vi hele tiden bliver klogere på, hvor man som LGBT+ person kan komme i klemme i systemet. Verden udvikler sig, og det gør vores politiske målsætninger også. Det har været en kæmpe fornøjelse at arbejde grundigt med medlemmer, digitale undersøgelser og politiske saloner. Programmet bygger på solid viden og er meget bredt forankret, og jeg er meget stolt af det politiske program,” siger Susanne Branner Jespersen.


Det politiske program er udført med støtte fra FRI Puljen.

Comentarios


bottom of page