top of page

Nyt Europa talte på vegne af det europæiske civilsamfund til HLPF i FN i New York

I midten af juli måned 2023, deltog Nyt Europas sekretariatsleder Julie Rosenkilde i High Level Political Forum (HLPF) i FN i New York. Formålet med turen, var at følge og deltage i EU’s første rapportering, på hvordan det går med implementeringen af Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling.


FN's HLPF 2023 er en årlig begivenhed, der samler ledere og beslutningstagere fra hele verden for at diskutere fremskridt, udfordringer og muligheder i forhold til bæredygtig udvikling. HLPF er en platform, hvor lande kan præsentere deres fremskridt med at opfylde FN's 17 verdensmål (SDG'er). Udfordringer som klimaforandringer, ulighed og manglende adgang til uddannelse kan ikke løses af enkelte lande alene, derfor er HLPF et vigtigt forum for at fremme dialog og udveksling af bedste praksis.
Det der gjorde denne samling ekstra interessant, var netop at en institution og overnational aktør som EU til at spille en aktiv rolle i en FN-sammenhæng. Dette er vigtigt for EU viser at de ønsker at styrke dagsordener i forhold til bæredygtig udvikling.


Nyt Europa har igennem en mangeårig periode været en del af styregruppen i SDG Watch Europe, der spiller en stor rolle i at holde EU oppe på løfterne om verdensmålene, gennem politiske møder, kampagner og borgerinitiativer. Netop den store indsats Nyt Europa de sidste mange år har lagt i SDGWE, gjorde det muligt at vi kunne tale på vegne af hele det europæiske civilsamfund, da EU sad til eksamen. Efter EU Kommissionen officielle præsentation af hvor langt de mente de var kommer, havde sekretariatsleder Julie Rosenkilde, 2 minutter til at kommentere på den forlagte rapport.


Her kan læses hvad der blev forelagt:


"På vegne af Civilsamfundsgrupper fra Europa er det et historisk skridt at have en overnational aktør ved HLPF, der rapporterer om dets præstationer i forhold til SDG'er. Vi roser Europa-Kommissionen for dens engagement i bæredygtig udvikling. Vi som civilsamfundsorganisationer har set frem til dette, selvom vi ikke har været tilfredse med processen, der førte hertil. Givet de mange globale kriser, vi står over for i dag, kræver vi en følelse af hast og større ambitioner for at opnå SDG'erne blandt EU-institutionerne og medlemslandene.


Vi vil gerne understrege 2 punkter i denne udtalelse:


1. Europa-Kommissionen skal anerkende de eksterne virkninger af dens politikker, især i Global South. Forbrugsniveauerne inden for EU er nået til usunde niveauer. Dette påvirker ressourceforbruget, tabet af biodiversitet, klimaændringer og luftforurening globalt. Dette er ikke i overensstemmelse med Parisaftalen. EU's handlinger forværrer overtrædelser af menneskerettighederne og hindrer retten til udvikling. Reduktionsmål for materielt forbrug kunne tage fat på disse kritiske spørgsmål.


2. Initiativer skal fokusere på dem, der står over for forskelsbehandling, såsom romaer, migranter og flygtninge, kvinder, LGBT+ personer, unge, oprindelige folk og personer med handicap. En intersectional tilgang på tværs af alle politikker kan hjælpe med at tackle de unikke udfordringer, som disse grupper står over for. Så spørgsmålet er, hvornår vil Europa-Kommissionen indføre reduktionsmål for materielt forbrug i overensstemmelse med planetens grænser? Og hvad er de konkrete handlinger og planer, I har iværksat for at udrydde forskelsbehandling og ulighed i alle dens former inden 2030? Tak!"


Præsentationen kan også findes her: ((17th and 18th meeting) High-level Political Forum 2023 | UN Web TV ) fra 1. time og 50 minutter.

Civilsamfundets spotligt rapport på EU's implementering


Forinden HLPF udgav Nyt Europa, sammen med SDG Watch Europe også en spotlightrapport der forklarer, hvorfor EU's SDG-rapportering skaber en illusion om bæredygtighed og påpeger alvorlige huller og udfordringer i implementeringen af SDG'erne.

EU har magten til at vedtage transformative love og kommandere de nødvendige ressourcer for at drive overgangen mod social retfærdighed og miljømæssig bæredygtighed. Derfor fremsætter spotlightrapporten konkrete politiske forslag til at give dem liv med virkelige historier og foreslår nøgleanbefalinger, som EU med lidt politisk vilje let kan bruge til at skabe den nødvendige transformation.


Målet med fokusrapporten er at:


1. Analysere de huller, der stadig er tilbage for at opnå SDG'erne og 2030-dagsorden.

2. Identificere Europas mangler og afkobling fra andre relevante processer og udveksle synspunkter om, hvordan man kan tackle disse problemer og styrke SDG-implementeringen.


Samarbejdet mellem civilsamfundsorganisationer, der er involveret i rapporten, demonstrerer deres forpligtelse til evidensbaseret information og gennemsigtighed i Europa. Disse principper er afgørende for at vejlede politik og fremme den demokratiske og deltagende kultur, som vi som civilsamfundsorganisationer værdsætter og gerne vil se afspejlet i Europas fremtidige politikdannelse.


Læs rapporten her:SDG_spotlight_report
.pdf
Download PDF • 2.98MB


Eller summary her:


SDG-summary
.pdf
Download PDF • 1.21MBbottom of page