Nedtælling til Europa-Parlamentsvalget: Hvilket Europa ønsker vi?

Denne uge indledte 12 ugers nedtælling til, vi skal til stemmeurnerne og sætte krydset ved Europa-Parlamentsvalget d. 26. maj.


I de kommende uger vil vi derfor opfordre til en samtale, i Danmark, om ”Det Europa, vi ønsker”. Nyt Europa ønsker et demokratisk og bæredygtigt Europa, nu og i fremtiden.  Og vi har 12 konkrete bud på, hvad der skal prioriteres højere, for at vi kan opnå det – og for at vi, i Europa, kan komme i mål med de 17 Verdensmål.


Den første prioritet, vi stiller skarpt på, er behovet for at sikre bæredygtige og sunde fødevaresystemer.


Nyt Europas formand, Steen Gade, har skrevet om at EU's landbrugspolitik er et vigtigt redskab i indsatsen for bedre klima og miljø, at landbrugsstøtten kan benyttes til at sikre bæredygtige fødevaresystemer, og at landbrugspakken i Danmark har konsekvenser for forureningen af vores grundvand. Her er nogle af de vigtigste uddrag:

Steen Gade: "Landbrugspakken har gjort Danmark til miljøskurk"


...


Landbrugspakken handler desværre om Danmark som miljøskurk på et afgørende område, hvor det samtidig virkelig betyder noget, hvad vi gør her i landet. Både for os selv og for alle andre. Fordi vi har besluttet at drikke vores grundvand uden store og dyre vandrensningssystemer, er øget nitrat en sundhedsrisiko for os i Danmark. Og fordi vi ligger så tæt ved havet, er stadig øget algevækst, risiko for mere og mere iltsvind og dermed havets samlede tilstand en trussel mod os selv og mod mange, mange flere. Havet er jo stort, men burde ikke være en losseplads.


Ifølge professor Stiig Markvad virkede nitratindsatsen frem til 2010 med stadigt mindre udsivning til vandmiljøet, men siden er udsivningen steget med 700 tons om året, så den i 2017 var på 64.400 tons. Algevæksten er stigende og er i 2017 fordoblet i forhold til 2013. Det går altså hurtigt. Udsivningen er således 2/3 over det niveau, vi skal være på i 2027 efter målene i EU’s vandrammedirektiv for at nå frem til ”god økologisk tilstand”.