top of page

Ligestillingsdebatten var i centrum på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

På en flot efterårsaften på det sydlige Fyn slog Gymnastikhøjskolen i Ollerup dørene op for debat om EU og den social union. En debat som virkelig satte gang i aftenens deltagere. Højskolens elever fra Danmark og de øvrige nordiske lande var klar til at tale om balancen mellem det indre marked og sociale rettigheder, hvor ligestilling blev aftenens helt store tema. Tidligere Europaparlamentsmedlem og næstforkvinde i Nyt Europa, Britta Thomsen, samt Konservatives spidskandidat til det kommende Europaparlamentsvalg, Pernille Weiss, udgjorde aftenens panel. Der var dermed lagt op til den helt store sociale diskussion, hvor højskolens elever også fik ytret deres holdninger til den sociale søjles hovedprincipper.

Aftenen startede med et par korte oplæg fra paneldeltagerne, som derefter blev fulgt op med spørgsmål fra salen. Britta Thomsen fremhævede vigtigheden af at forstå EU's udvikling siden dets oprindelse for at diskutere den sociale søjle. Dertil pointerede hun, at i forhold til etableringen af det indre marked og arbejdskraftens frie bevægelighed, er det nødvendigt at skabe en balance mellem netop disse to. En fair europæisk konkurrence handler i særdeleshed også om fair behandling af de arbejdere, som kommer fra et europæisk land til et andet, lød det fra Nyt Europas næstforkvinde.


Pernille Weiss indvendte, at man ikke bør blande sig i andres sociale modeller, hvor en social union ikke er en fordelagtig retning for Europa. Det er dermed vigtigt at bevare et nærhedsprincip så der undgås velfærdsturisme.


Ét af spørgsmålene fra salen omhandlede netop begrebet velfærdsturisme. Spørgeren fortalte, at han ikke brød sig om ordet velfærdturisme, og var af den opfattelse, at hvis man arbejder og betaler sin skat i Danmark så er man ligeså berettiget som alle andre danskere til at modtage ydelser så som børnepenge. Han ville derfor gerne have paneldeltagerne til at fortælle lidt om omfanget af velfærdsturismen.


De to paneldeltagere var enige om, at omfanget af fænomenet ikke er alarmerende i dag. Pernille Weiss tilføjede dog, at vi bør være påpasselige med en etablering af den sociale sølje, da det kan fremme velfærdturismen. Britta Thomsen mente,  at Europa lider af et demografisk problem, hvor fødselsraterne er bekymrende lave. Der er dermed brug for arbejdskraft. Og disse arbejdere skal selvfølgelig have samme rettigheder. Dette er måske ikke det store problem i Danmark, men Polen og, Rumænien  har de laveste fødselsrater i EU, og for at få de ungarske kvinder til at føde flere børn ønsker  Victor Orbans konservative parti  kvinderne tilbage til kødgryderne. I forhold til udenlandske tiggere uddybede Britta Thomsen: ” ”Udenlandske tiggere kan få hjælp i Tyskland. I Spanien og Frankrig kan de behandles i det ordinære sundhedssystem.. Det kan de ikke i Danmark.” Så at Danmark skulle være specielt interessant for velfærdsturisme er ikke rigtigt. Derudover havde ligestilling en betydelig plads under aftenens debat. EU's lovgivning om forældreorlov, der har til formål at øremærke to ud af otte måneder til faderen blev diskuteret. Lige så vel gjorde ligestillingen kønnene imellem. Pernille Weiss stod fast på, at orloven skal fordeles på baggrund af familiens ønsker. Et område som EU ikke bør regulere på. Et standpunkt som flere af højskolens elever også delte, hvor de efter gruppedebat fremlagde deres synspunkter på disse områder. Én af grupperne nævnte, at de godt kunne lide, at vi som nation kan vælge egne aftaler, hvor en ensretning af de europæiske lande ikke er ønskværdig. En anden gruppe pointerede, at den sociale søjle medvirker til, at vi mister den danske model. Mange af aftenens grupper mente derimod, at minimumsregler i forbindelse med den sociale søjle kan samle unionen og landenes fremtid.

Debatten om ligestilling i mellem kønnene delte ikke kun panelet men også højskolens elever.

Ja, vi har mange kvinder på arbejdsmarkedet, men der er en skævvridning i hierarkiet,” ytrede Britta Thomsen og fortsatte, ”i dag er kvinderne bedre uddannet end mænd. Det kan ikke passe at 70 % af ledere i det offentlige er mæn, mens kvinderne udgør 70% af de ansatte. Det hænger ikke sammen. Vi skal gøre brug af kvindernes talent.

Lovregulering og aftaleregulering blev dermed diskuteret i forsamlingen, hvor Pernille Weiss forklarede, at det er op til virksomhederne at ansætte de mest kompetente medarbejdere, hvorimod Britta Thomsen var fortaler for kvoter, som mange andre europæiske lande har implementeret.


Efter gruppedebatten, hvor deltagerne præsenterede deres egne holdninger til den sociale union og EU's fremtid, var højskolens elever ganske begejstrede for at kunne tale direkte med  politikerne. Udover de allerede nævnte kommentarer fra aftenens deltagere, blev det derudover forslået, at Danmark bør gøre EU mere dansk. Der var en stor glæde ved den danske model, men en stemning for et fælles sæt europæiske minimumsregler i forhold til den sociale politik.

Commentaires


bottom of page