Kronik: EU bør lave et program for grøn energi i Georgien

KRONIK: Uden perspektiv for optagelse i EU på kort sigt, er det svært af fastholde Georgiens positive holdning til vestlige værdier. Derfor bør EU lave et program for grøn energi i Georgien. Det vil styrke landets politiske og økonomiske robusthed, skriver Søren Keldorff og Henrik Hjortdal hhv. Medlem af Nyt Europas bestyrelse og medlem af Nyt Europa.

Georgian Dream. Det er navnet på den koalition af centrumpartier, som siden 2012 regerer det lille europæiske land mellem Rusland, Tyrkiet, Aserbajdsjan og Armenien. Og det er et passende navn for de forhåbninger landets 4 millioner indbyggere har. Men også for det skær af den manglende realisme, som forhåbningerne aktuelt er kendetegnet ved.


Der er blandt de ledende politikere enighed i Georgien om, at landet skal med i både EU og Nato. Et ønske som ikke aktuelt vil blive imødekommet af de vestlige ledere på grund af konflikterne om Abkhasien og Sydossetien, som er støttet af Rusland, Georgiens geopolitiske placering med vanskelige andre nabostater og generel træthed over for udvidelser i EU-landene.


Den tyske kansler Merkel har udelukket et fast track til Nato: “Givet situationen med Abkhasien og Sydossetien, kan vi ikke tale om en hurtig integration af Georgien i Nato” sagde Merkel i 2018 på et møde med studenter fra Tbilisi Universitet, som netop ønskede et hurtigt medlemskab.


På overfladen møder hendes argumentation ikke meget forståelse i Georgien: ”Okkupationen af georgiske områder skal ikke være en forhindring for Nato medlemskab. Da Tyskland blev medlem af Nato var en tredje del af Tyskland okkuperet af Sovjetunionen”, siger f.eks. den tidligere forsvarsminister Giorgi Sikarulidze i flg. Euroasianet.


Under overfladen er der nok erkendelse i Georgien af, at medlemskab af EU og NATO på kort sigt ikke er muligt. EU's træthed over for udvidelser er senest blevet vist ved udskydelsen af optagelsesforhandlingerne med Nordmakedonien og Albanien. Men det bliver igen og igen gentaget: Hvis ikke der kommer et perspektiv om optagelse vil det være vanskeligt at fastholde befolkningens positive holdning over for de vestlige værdier.


Det rejser spørgsmålet: Hvad skal der til for at sikre Georgiens sikkerhed og demokrati på mellemlang sigt? Hvad er milepælene fra Georgiens og EU's side, når medlemskab på kort sigt ikke er realistisk?


Direktøren for Tænketanken Georgian Institute for Politics (GIP) Kornely Kakachia siger, at tilkendegivelser om, at EU vil arbejde for Georgisk optagelse i EU, når Balkan-landede e