top of page

Klimaets sværvægtere diskuterede Klimaets fremtid på Nordfyns Højskole

Europaparlamentsvalget ligger lige rundt om hjørnet. Og for at kunne træde ind i stemmeboksen d. 26 maj 2019 med ny eller genopfrisket viden samt at indsamle borgernes mange gode og interessante indspark, har dette efterår budt på 14 arrangementer med udgangspunkt i fremtidens Europa. Her har vi debatteret flygtninge og migration, forsvar og sikkerhed, miljø og landbrug og meget mere på højskoler i hele Danmark. Men torsdag d. 29 november blev efterårsturnéen afsluttet på Nordfyns Højskole, hvor der var lagt op til en spændende debat om den nuværende udvikling indenfor klima. Et emne som størstedelen af danskerne mener bør have en bærende plads i debatten optil Europaparlamentsvalget i det kommende år.


Tre af Danmarks førende eksperter var dermed inviteret til det nordfynske for at tale klima med de fremmødte deltagere. Tidligere klima- og miljøchef for WWF og nuværende klima advocacy i CARE John Nordbo samt Steen Gade formand i Nyt Europa og tidligere direktør for miljøstyrelsen udgjorde panelet sammen med Connie Hedegaard formand i Concito og tidligere Klimakommissær i EU. Et stærkt panel med stor viden på området.


Aftenens deltagere på Nordfyns Højskole mente især, at Danmark og EU skal være i førertrøjen på klimafronten lige fra individet til nationalstaten. Der blev dermed efterspurgt konkrete tiltag, der skal hjælpe med at håndtere den nuværende klimaproblematik.

EU bliver nødt til at køre i flere hastigheder. Man sætter gang i toget, de store lande hopper med fra perronen og så må og skal de andre følge med” lød det bl.a. fra salen. Steen Gade nævnte derudover, at de langsigtede løsninger altså sker i EU og ikke på nationalt plan, hvortil han tilføjede, at vi i Danmark ikke er så gode som vi går og tror. ”Det er EU der oftere end vi tror er dem der driver det.”


Utilfredsheden med den nuværende klimapolitik var dog også til at spore hos deltagerne på Nordfyns Højskole, hvor der var et generelt ønske om at indføre yderligere tiltag indenfor klimaområdet. Connie Hedegaard fortalte dertil, at der bør implementeres en udvidet forskningspulje til klima og energi. ”Det er godt, at Kommissionen rykker på klimadagsordenen, men det skal også ske nationalt så de forskellige lag kan trække hinanden,” udtrykte hun.


John Nordbo indvendte derudover vigtigheden ved det nationale niveau, da det er nationalstaten, der skal trække EU i den rigtige retning, hvortil han tilføjede, at Danmark på nuværende tidspunkt ikke er det land som går forrest, tværtimod.


Der skal kvoter på kød, og moms på grønsager skal væk. Økologi frem for økonomi,” var blandt ét af de mange forslag, hvor Højskolens deltagere selv skulle fremlægge deres holdninger til fremtidens Europa. Derudover blev der lagt vægt på, at de største klimasyndere har et ansvar for at omlægge deres forbrug og produktion. Dette var især i forhold til landbruget.


De fremmødte var meget engagerede i klimadebatten, hvor der var både frustration og ærgrelse over den nuværende udvikling på selve klimaområdet. Den 14. og dermed sidste debat om fremtidens Europa var dermed et emne som står mange danskere nært. Der var derfor store roser fra publikum til de tre paneldeltagere for deres engagement og saglighed i debatten. Vi siger dermed tak til alle involverede denne aften samt dette efterår for den store interesse i Europa og hvordan vi kan påvirke Europas fremtid.

Comments


bottom of page