Kim Elmose anmelder "Håbets Europa i 89 billeder" af Lykke Friis

1989: Hvor der er mennesker, er der altid håb

Berlingskes Tysklandskorrespondent, Lykke Friis, har skrevet en fremragende, oplysende bog om kommunismens fald i det utrolige år 1989, hvis kulmination blev Murens Fald om aftenen d. 9. november. Det er også en bog, der minder os alle om, at Historiens gang aldrig er givet og pre-destineret, men formes af mennesker og deres valg. I bogen ”Håbets Europa i 89 billeder” viser Lykke Friis læserne, at uanset hvor sort og fastlåst verden fremstår, så kan menneskers individuelle, modig valg bryde vejen ud af mørket – ud i håbet og lyset.


Det er en bog til tiden, som Lykke Friis har skrevet. Dels er der den oplagte anledning til, at bogen udkommer nu.


Den 9. november 1989 blev Muren åbnet for almindelige østtyske borgere, så de frit kunne rejse til Vesteuropa og resten af verden – og lade kommunismen bag sig, hvilket markerede afslutningen på Den Kolde Krig.


Men ”Håbets Europa i 89 billeder” er også en påmindelse om, at Europa anno 2019 ikke er dømt til at synke yderligere ned i politisk kaos, som de mange opbrud i de europæiske nationer nemt kunne forlede os til at tro. Ved indgangen til ´89 kunne ingen forestille sig, at den fastfrosne politiske opdeling af Europa i et demokratisk Vest og et repressivt, kommunistisk Øst blot 11 måneder siden ville smuldre.


Det bør mane læseren til ikke at give op og synke hen i pessimisme i et 2019, hvor Storbritannien er på vej til at tumle forvildet ud af EU, Tyskland er passivt på grund af en stadigt svagere regering, og regeringerne i lande som Polen, Ungarn og Slovakiet tilsidesætter frihedsrettighederne i en stadigt mere nationalistisk politik. Alt imens USA ledes af en uforudsigelig præsident Drumpf, der lader hånt om demokratiske spilleregler og har kastet sig ud i en handelskrig med Kina.


Der er altid et håb – og det er året 1989’s løfte til nutidens europæere, understreger Lykke Friis med sit fine overblik over det skelsættende år.

Det delte Europas topografi

Bogen er et velegnet værk til både de af os, der selv oplevede 1989, og de efterfølgende generationer, for Lykke Friis leverer gennem fem kapitler et fornemt overblik over, hvad det var for et Europa, der eksisterede