top of page

Kære politikere, Beskyt regnskoven! Lav MERCOSUR-handelsaftalen om!

Danmark og EU bør ikke godkende en handelsaftale, der udelukkende vil føre til øget afskovning, skovafbrænding og yderligere krænkelser af oprindelige folks menneskerettigheder, og i den kontekst kan ses som en belønning af Bolsonaros linje i Amazonas.


Nyt Europa har sammen med 19 andre organisationer og 17 forskere sendt et opråb til danske politikere. Vi opfordrer dem til at tage ansvar, stoppe aftalen og kræve den genforhandlet således at Amazonas og dets oprindelig folk bevares.


Danske politikere i Folketinget, regeringen og Europa-Parlamentet må ikke acceptere en handelsaftale i 2021, der fører til tab af biodiversitet, krænker oprindelige folks rettigheder og påvirker klimaet negativt men skal i stedet insisterer på en aftale der også kan farvne dette.


Læs brevet her:


Åbent brev på vegne af ngo'er, forskere
.
Download • 328KBComments


bottom of page