top of page

Jakob Erle - Fred og stabilitet i Europa begynder med respekt for internationalt anerkendte grænser

DEN RUSSISK-UKRAINSKE KRIG // KOMMENTAR – Der ligger ikke et behov for indblanding i Ruslands indre anliggender, endsige et ønske om at demokratisere Rusland, skriver Jakob Erle, bag de vestlige magters støtte til Ukraine. Tværtimod er løsningen på den russisk-ukrainske krig, at alle parter respekterer netop princippet om indre anliggender og de internationalt anerkendte grænser. En langsigtet fred opnås imidlertid kun gennem intensivt samarbejde, der kan sikre Rusland reelle muligheder for en økonomisk-teknologisk transformation til at blive et moderne fossilfrit samfund.


Comments


bottom of page