top of page

Høringssvar til Kommissionens Defense of Democracy-pakke

I forbindelse med EU-kommissionens kommende Defense of Democracy-pakke (DoD) har Nyt Europa i samarbejde med European Civic Forum (ECF) afleveret et høringssvar på første udkast af pakken.

I høringssvaret understreger Nyt Europa og ECF, at civilsamfundet spiller en afgørende rolle i at understøtte og forsvare demokratiet i EU’s medlemsstater og derfor er blandt de første aktører, der kommer under pres, når illiberale og autokratiske tendenser vinder frem:


“Civil society actors are part of what makes democracy alive, and as a result are targets when democracy is under attack.“

Samtidig er civilsamfundet en afgørende spiller i reetableringen af demokratier gennem sin unikke evne til at mobilisere befolkninger i pro-demokratiske aktioner. Dette har været afgørende i en lang række kendte tilfælde af demokratiske lande, der i en periode har oplevet demokratisk tilbagegang.


“An open, plural, and vibrant civic space is a condition for democratic, cohesive and resilient societies. It is an integral component of the rule of law as civic actors are vital players in strengthening, implementing and, when needed, defending the rule of law.”

Af disse årsager er det afgørende for Nyt Europa og ECF, at Defence of Democracy-pakken værner om og understøtter civilsamfundets råderum. Derfor er det med en vis bekymring, vi læser DoD-forslaget, hvor der primært fokuseres på at hindre skjult udenlandsk indblanding. Kommissionen lægger nemlig op til at indføre nye administrative og bureaukratiske krav til civilsamfundet ifm. finansiering fra udenlandske kilder. Disse administrative byrder vil bremse legitime CSO’ers aktiviteter, hvilket vækker bekymring:


”[…] we demand that associations and CSOs, and more generally, the whole not-for-profit sector is kept outside the scope of this directive, as we firmly believe that it risks weakening, rather than strengthening democracy. ”

Samtidig påpeger vi i høringssvaret, at hvis man ønsker at forsvare og understøtte demokratiet, er det ikke nok med begrænsede og specifikke indsatser på f.eks. skjult udenlandsk indblanding. Det er tværtimod afgørende med en koordineret indsats på tværs af en række områder, herunder at sikre fundamentale rettigheder, civilsamfundets råderum, borgerinddragelse, mediepluralisme og at modvirke misinformation. Det er vigtigt at se demokratiets tilstand som dybt forbundet med EU’s andre politiske arenaer – lige fra social- og sikkerhedspolitik til finans- og klimapolitik.


Endelig påpeger vi i høringssvaret, at denne pakke har afgørende betydning for at sikre og understøtte et demokrati under pres i Europa. Netop derfor er pakkens demokratiske legitimitet afgørende. Det vækker bekymring, at processen fremstår forhastet og uden en fuld konsekvens vurdering, der vurderer effekten af skjult udenlandsk indblanding og pakkens virkemidler herpå. Vi kritiserer også, at lovforslagene allerede er under udvikling, samtidig med at den offentlige høring er undervejs:


”Such an approach raises concerns as to what extent the consultation is effectively taken into account. This approach calls the legitimacy of the package into question”.

Du kan læse hele høringssvaret her:

The European Civic Forum response to DoD consultation
.pdf
Download PDF • 283KB

Kommentare


bottom of page