top of page

God sydeuropæisk inspiration til Løkkes tale på Bratislava mødet

Af Steen Gade, formand for Nyt Europa.

Lars Løkke skal lade sig inspirere af de sydeuropæiske statsledere i talen på EU- topmødet  i Bratislava.

I Athenerklæringen er de sydeuropæiske statsledere entydigt for fortsat udvikling af det europæiske samarbejde med mere fælles politik. "Vi understreger vores stærke forpligtelse på europæisk sammenhold og vores overbevisning om, at vores lande er stærkere, og at de europæiske borgere bedre kan styre deres fremtid, når vi agerer samlet,« siger de sydeuropæiske statsledere i en erklæring fra deres formøde i Athen sidste fredag.

Det drejer sig om  mere fælles økonomiske politik, hvor de for at stimulere vækst og jobskabelsen foreslår en fordobling af Junker- planen, men det drejer sig også om mere fælles miljø politik, en indsats mod skatteunddragelse og mod social dumping,  samt at de er for skabelsen af en bank- og energipolitik samt at en fælles flygtninge og migrantpolitik til at takle Europas udfordringer.

Nogle vil anklage dem for at de ikke tager stilling til finanspagten og eurozonens problemer. Og det er da rigtigt at man kunne have ønsket sig at der tydeligere blev markeret en vilje til at give eurozonen flere instrumenter til håndtere de fælles økonomiske udfordringer. Men der mange gode positive fremadrettede tanker i erklæringen fra sydeuropæerne - som jo både består af konservative og socialistiske ledere-  som fortjener opbakning fra dansk side og resten af Europs.

Der har fra den danske regering været talt meget om at vi skal have et slankere Europa. Der skal på nogle områder nok være mindre EU, f.eks. Landbrugspolitikken, men de globale udfordringer kræver fælles svar og mere fælles politik.

Der er god grund til at  Lars Løkke lader  sig inspirere af Athenerklæringen – i stedet for at tale EU-samarbejdet ned ad.


Comments


bottom of page