Generalforsamling i Nyt Europa 2016

Onsdag d. 25. maj holdte Nyt Europa generalforsamling, hvortil vi fik sagt farvel til gamle bestyrelsesmedlemmer og velkommen til nye.


Den nye bestyrelsen består af:

Steen Gade (formand) Jakob Erle Britta Thomsen Peter Von Kohl Rikke Posborg Lone Loklindt Anne-Mette Wehmüller Peder Kyst Nanna Yding Andersen Andreas Røpke Teis Volstrup Søren Keldorff


Dermed skal lyde en stor tak for indsatsen til Torben Arboe, Suzanne Plesner, Erik Willumsgaard og Einer Lyduch der træder ud af bestyrelsen.


I forbindelse med generalforsamlingen afholdte formand Steen Gade den politiske beretning, hvor uddrag kan læses nedenfor:


”Vor del af verden er i dag plaget af mange krisetegn. Både reelle og mere politiske, og mest i vore hoveder. Ideen om et mere fælles Europa er under kraftig forvitring. Og et omsiggribende mismod og manglende tro på os selv i en mere globaliseret virkelighed er desværre karakteristisk for maj 2016. I hele Europa og ikke mindst i Danmark. Desværre.

En af de vigtige grunde er, at den økonomiske krise har varet alt for længe. Den er kun ved lige netop at være overstået – og det faktisk kun i den nordlige ende af EU. Vi bærer således videre på de ar, den har givet. De fælleseuropæiske initiativer til at sætte gang i økonomien – keynisianismen’s eneste reelle mulighed på vores kontinent, hvor alle lande er små i global sammenhæng - kom alt for sent, og da de endelig kom, blev de politisk kamufleret og amputeret. Der er blevet sat skel mellem nord og syd på en dramatisk og meget uheldig måde med mange arbejdsløse, og mange mistede i det forløb troen på europæiske løsninger. Helt generelt truer mere ulighed og en reel risiko for både en ultra liberalistisk og en nationalistisk baseret tilgang vore åbne europæiske velfærdsstater. - En virkelig overraskende og farlig sammenstilling, der truer selve ideen om velfærdssamfund indefra. Det er ikke globaliseringen som sådan, truer. Det er vores manglende tro på, at vi kan håndtere den, der truer velfærdsstaten - For det er jo i Europa vi har dem - velfærdsstaterne. Den største koncentration af veldsstater i verden knyttet sammen i tæt samarbejde. Det er netop EU- landene og de nordiske lande. Med UK og dele af det gamle Østeuropa som undtagelser.

Og oven i det har vi nu det sidste år oplevet en flygtningestrøm af et omfang, som vi skal tilbage til krigene i det tidligere Jugoslavien eller helt tilbage til tiden efter 2. verdenskrig for at kunne sammenligne med. En kæmpeudfordring for EU, som medlemslandene ikke har vist vilje til at løse i fællesskab. Det kan jo kun løses i forpligtende samarbejde knyttet til formelle aftaler. Altså EU aftaler. Her er det vigtigt at tydeliggøre, hvem der er hvem. EU Kommissionen og Europaparlamentet vil løse udfordringerne, men medlemslandene vil ikke.


Regeringscheferne, regeringerne og flertallet i mange nationale parlamenter er ansvarlige for at flygtningebilledet ser så skræmmende ud i Europa i dag. Der er mange, der gennem tiderne har sat etiketten ”Fort Europa” på EU, men de, der er ved at skabe et virkeligt ”Fort Europa” er de nationale regeringer – oveni købet med hegn i forskellig højde…. Og mens alt det sker råber de desværre i kor med alt for mange andre, at det er EU, der ikke kan løse problemet