top of page

FUNDAMENTAL RIGHTS INITIATIVE: PULJEN ER ÅBEN

Med Fundamental Rights Initiative vil Nyt Europa og Globalt Fokus sætte grundlæggende rettigheder på dagsordenen. Som en del af den ambition ønsker vi at støtte aktivister, græsrodsbevægelser og civilsamfundsorganisationer i at skabe og gennemføre deres egne rettighedsprojekter. Derfor åbner vi i dag for en pulje dedikeret til rettighedsprojekter på tværs af Danmark.

Vil du sætte minoritetsrettigheder, anti-diskrimination, ligestilling eller LGBT+-rettigheder på dagsordenen? Eller måske planlægge et eller flere events til Europaparlamentsvalget i 2024? Eller har du en helt tredje idé til, hvordan vi kan sikre og fremme grundlæggende rettigheder i Danmark?

Så kan du fra mandag den 14. august søge Fundamental Rights Initiative puljen til konkrete rettighedsprojekter i Danmark. Deadline for ansøgninger i denne runde er den 15. oktober 2023.

Hvis du har spørgsmål angående puljen, kan du kontakte puljerådgiver Naghmeh Mahmoudi Kashani hos Globalt Fokus på nk@globaltfokus.dk.


bottom of page