Femte session i Akademiet for Bæredygtig Udvikling

Akademiets femte session, d. 21. november 2016, blev afholdt på Det Europæiske Miljøagentur (EEA) med fokus på grøn omstilling. Oplæg blev fremført af tidligere formand for FN’s Generalforsamling Mogens Lykketoft, direktør af Dansk Industri Tine Roed og EEA’s generaldirektør Hans Bruyninckx.


Hans Bruyninckx PPT


De understregede alle den afgørende værdi af verdensmålene og hvor stor en betydning grøn omstilling har. De tog især udgangspunkt i at netop verdensmålene er globalt gældende og at de vestlige lande dermed også skal leve op til forpligtigelser.


Lykketoft argumenterede for at verdensmålene er revolutionerende og processen dertil har været helt unik, idet det store antal af både medlemslande og civilsamfund bidrog til formuleringen af disse. Han understregede især vigtigheden af klimamål idet at mangel på forpligtigelser efter Paris aftalen, vil føre til manglende ressourcer til at opnå de andre verdensmål. Selvom flygtningekrisen er krævende, pointerede Lykketoft at man med klimaflygtninge vil se en langt værre situation. Konkret burde debatten omkring opvejningen af ressourcer stoppe, fordi selv hvis der var mange af slagsen, er der fortsat drastisk behov for nedsættelse af forbruget. Helt specifikt mente Lykketoft at regeringer kan gøre meget ved at skabe ordentlige strukturer for markedet så det bliver tydeligt for private investorer at bæredygtig investering er til gavn for alle, ikke blot for menneskeheden.


Roed mente bestemt at verdensmålene skabte potentiale for forretningslivet, samt at den private sektor også omvendt vil være afgørende for at målene bliver opnået. Hun pointerede hvor gode muligheder verdensmålene er for privat industrien idet global forandring kræver nytænkning og løsninger, som der er stor investeringsinteresse i. Roed fokuserede især på kombinationen af digitalisering og bæredygtighed for hvordan firmaer bidrager til implementering af delmål, såsom solenergi systemer der mindsker belastningen af miljøet. Hun efterlyste dog også de rette rammer og strukturer for realisering af målene. Konkret mente Roed at der er muligheder i kombinationen af vækst og bæredygtighed, hvor Danmark er ledende med grønne løsninger og teknologi, som også bliver eksporteret til andre og derfor bidrager til interessen på både europæisk og globalt niveau. Dermed er hun positivt indstillet overfor grønne omstillinger og mener bestemt det er investeringsværdigt for firmaer, hvortil cirkulær økonomi bl.a. var noget mange firmaer allerede fokuserede på.


Bruyninckx fremlagde konkrete bud på, hvordan EEA bidrager til FN institutioner med policy støtte for at opnå verdensmålene. Fokus er på nytænkning af bæredygtig udvikling med ambitionen om en grøn økonomi frem for blot at måle efter et grønt parameter. For hvis folk tror det er tilstrækkeligt miljøvenligt at køre i elbiler, kan konsekvensen være at antallet af bilister stiger. Dermed skal der nytænkning til indenfor systemerne, for at tage verdensmålene helt seriøst. Det er især nødvendigt i en tid, hvor planetens grønne areal bliver mindre for hver dag der går. Konkret set skal budskaberne videreformidles til folk på forståelig vis, for eksempel vinkles fokus på energi systemer til mere hverdagssprog om transport og mad. På den vis tager Bruyninckx udgangspunkt i verdensmålene og deres delmål og udarbejder derefter policy som institutionerne kan arbejde ud fra og som modtagerne kan forstå. Derudover vil EEA også udvikle et effektivt opdateret M&E system, der kan opdatere policy fagfolk om hvordan problemer og indikatorer spiller ind til videre udvikling.</