top of page

EU borgerkonvent på Krogerup Højskole blev markeret med god dialog mellem elever og politikere

En flot efterårsaften i Humlebæk på Krogerup Højskole, der siden 1946 har dannet rammen for europæisk demokratidannelse, bød på Nyt Europas andet ud af fire efterårs borger-konventer med fokus på ’Europas Fremtid’. Aftenen indebar både ministerbesøg samt fordybelse i europæisk politik i fællesskab med elever, lokalbefolkning og politikere. Konventets helt store emner var Danmarks indflydelse i EU samt diskussionen om EU også kan kritiseres for at indebære et demokratisk underskud.


På ægte højskole manér startede aftenen med fællessang. Minister Eva Kjer Hansen startede dialogen med oplæg om sit erhverv som minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde og hvordan hun anså Europas nuværende situation. Oplægget bar præg af balancen mellem det indre marked og medlemslandenes suverænitet. Ungarns stramninger af civilretten samt domstolens uafhængighed bryder ifølge Eva Kjer Hansen de demokratiske grundsøjler, som EU bygger på, hvor ministeren udtalte:

Der er ingen andre end os til at tage ansvar og tage den debat og kæmpe for demokratiet.

Samme bekymring gjorde hun sig angående Polens nuværende politiske retning. Men i denne eksakte situation er der yderligere nuancer ifølge ministeren, da Polen er Danmarks niende største eksportmarked. Muligheden for en artikel 7 procedure mod Polen såsom Europa Parlamentet har anbefalet i forhold til Ungarn, kan derfor skade danske handelsinteresser. Eva Kjer Hansen nævnte derfor muligheden for en større europæisk integration, der skal indeholde et fælles retssystem, som både værner om grundlæggende demokratiske værdier samt beskyttelsen af EU's ydre grænser.


Hvad angår EU's ydre grænser refererede ministeren til EU-topmødet den 12. september 2018 og formand Jean-Claude Junckers forslag om et stående korps på 10.000 mand i 2020, som kan overvåge EU's ydre grænser. Et forslag Eva Kjer Hansen byder velkomment.

Ministerens overordnet fokus på det indre marked var især i forhold til videreudviklingen af et fælles digitalt indre marked. EU skal sætte gang i innovationen og skabe de nødvige rammer for digitaliseringen af de respektive medlemslande. Der lød derfor en lille opsang til Tyskland, hvortil ministeren med blink i øjet påpegede forældelsen af Tysklands fax-system.


Afslutteligt vendte Eva Kjer Hansen tilbage til sit eget ressortområde i forbindelse med fiskeri. Hun virkede ganske bekymret over eftervirkningerne af Brexit, som kan have store konsekvenser for Danmark, da 40 % af dansk fiskeri finder sted i britisk farvand. Hun tilføjede dog at Brexit har medført én god ting. At de europæiske befolkningers interesse i et øget EU-samarbejde er vokset. Dette opvejer selvfølgelig ikke briternes EU-afsked, men kan føles som et plaster på såret.


Spørgerunden bar præg af Danmarks indflydelse, hvilket måske kan skyldes rapporten fra ’European Council of Foreign affairs’, der berettede om Danmarks ’venneløse’ forhold i EU. En rapport Altinget også har bragt. Derudover omhandlede spørgsmålene i stor grad situationen i Ungarn. Eva Kjer Hansens holdning til EU-samarbejdet stod klart:

EU er hvad vi gør det til. Det er vigtigt vi spørger hinanden om hvad vi vil med EU fremadrettet. Vi skal være med til at sætte dagsorden ellers gør andre det.

Efter ministerens oplæg og den tilhørende spørgerunde var der oplæg fra EP-kandidaterne. Jeppe Kofod (S), Rasmus Nordqvist (A), Pernille Weiss (K), Eva Flyvholm (Ø), Karsten Hønge (SF), Bergur Løkke Rasmussen (V) samt Kenneth Kristensen Berth (DF) gjorde sig klar. Kenneth Kristensen Berth var dog hurtigt til at tilføje, at han ikke er opstillet til Europa Parlamentet, men som medlem af Europaudvalget har han stor viden om emnet.

Bergur Løkke Rasmussen satte debatten i gang med et fokus på EU's ydre grænser. Et område partifællen og ministeren Eva Kjer Hansen også berørte i sin foregående tale. Den ny-opstillede EP-kandidat fortalte om sine egne oplevelser som soldat og det essentielle ved at kontrollere EU's ydre grænser.


Dernæst tog Karsten Hønge ordet, og udtrykte at EU er nøglen til at sikre lønmodtagernes rettigheder, men at EU bør forandres for at undgå, at virksomhederne i transportsektoren benytter sig af billig arbejdskraft og dermed ikke opretholder anstændige arbejdsvilkår.

Eva Flyvholm, udtrykte at internationalt samarbejde er vigtigt, men at EU forhindrer en grøn og solidarisk omstilling. EU's institutionsopbygning bekymrede Enhedslistens kandidat, som også udtrykte stor frustration over at Kommissionen er den eneste institution, der kan komme med lovforslag.


Hvad angår dansk indflydelse lagde Pernille Weiss vægt på konservatives placering i EPP-gruppen, som er den største af de europæiske familier. Indflydelsen kommer gennem EPP, forklarede Pernille, vis største mærkesager omhandlede klima, erhverv og EU's ydre grænser.

Jeppe Kofod, den eneste af aftenens politikere der sidder i Europa Parlamentet, fortalte at Europa Parlamentet repræsenterer borgeren, og det er derfor særdeles vigtigt, at vi står sammen om at bekæmpe skattely. Et emne de tilstedeværende var ganske optaget af især ovenpå skandalerne i Danske Bank.


I forlængelse af Jeppe Kofods oplæg om skattely, fortsatte Rasmus Nordqvist. EU er i en brydningstid udtalte han og forklarede at vi ikke ser en flygtningekrise, men en politisk krise. Denne krise omhandler den stigende ulighed der ses på hele det europæiske kontinent. EU skal derfor være langt mere socialt.


Afslutningsvis gjorde Kenneth Kristensen Berth det klart, at DF ønsker en union, som ene fokuserer på samhandel, da nationalstaten skal have mere ret til selvbestemmelse.

Da arrangementet på Krogerup Højskole stod i samskabelsens tegn, fordelte de fremmødte sig i grupper og diskuterede deres egne ønsker og holdninger til EU og Europas fremtid. EP-kandidaterne satte sig ved bordene og deltog i samtalen, som resulterede i flere gode forslag fra de fremmødte elever og gæster.


Ligesom på Rødding Højskole blev der også på Krogerup efterspurgt et større fokus på EU i folkeskolerne og gymnasierne. Derudover ønskede deltagerne mere EU-dækning i de danske medier, da de mente at manglen på dette til tider negligerer beslutningsprocesserne i EU. Til det sidstnævnte forklarede Kenneth Kristensen Berth, at man som politiker ikke kan ændre mediernes adfærd grundet den frie presse. ”Det går ellers ret godt jer!” lød en replik fra salen til stor morskab for panelet og de øvrige fremmødte.


Krogerup forstander Rasmus Meyer, der med overskud havde været humoristisk moderator, afsluttede aftenen, der bød på mange gode og konstruktive forslag fra salen samt en spændende og inddragende proces. Vi siger mange tak til Krogerup Højskole, de fremmødte og Europa-Parlamentskandidaterne for en dejlig og lærerig aften.

Comments


bottom of page