EU borgerkonvent på Krogerup Højskole blev markeret med god dialog mellem elever og politikere

En flot efterårsaften i Humlebæk på Krogerup Højskole, der siden 1946 har dannet rammen for europæisk demokratidannelse, bød på Nyt Europas andet ud af fire efterårs borger-konventer med fokus på ’Europas Fremtid’. Aftenen indebar både ministerbesøg samt fordybelse i europæisk politik i fællesskab med elever, lokalbefolkning og politikere. Konventets helt store emner var Danmarks indflydelse i EU samt diskussionen om EU også kan kritiseres for at indebære et demokratisk underskud.


På ægte højskole manér startede aftenen med fællessang. Minister Eva Kjer Hansen startede dialogen med oplæg om sit erhverv som minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde og hvordan hun anså Europas nuværende situation. Oplægget bar præg af balancen mellem det indre marked og medlemslandenes suverænitet. Ungarns stramninger af civilretten samt domstolens uafhængighed bryder ifølge Eva Kjer Hansen de demokratiske grundsøjler, som EU bygger på, hvor ministeren udtalte:

Der er ingen andre end os til at tage ansvar og tage den debat og kæmpe for demokratiet.

Samme bekymring gjorde hun sig angående Polens nuværende politiske retning. Men i denne eksakte situation er der yderligere nuancer ifølge ministeren, da Polen er Danmarks niende største eksportmarked. Muligheden for en artikel 7 procedure mod Polen såsom Europa Parlamentet har anbefalet i forhold til Ungarn, kan derfor skade danske handelsinteresser. Eva Kjer Hansen nævnte derfor muligheden for en større europæisk integration, der skal indeholde et fælles retssystem, som både værner om grundlæggende demokratiske værdier samt beskyttelsen af EU's ydre grænser.


Hvad angår EU's ydre grænser refererede ministeren til EU-topmødet den 12. september 2018 og formand Jean-Claude Junckers forslag om et stående korps på 10.000 mand i 2020, som kan overvåge EU's ydre grænser. Et forslag Eva Kjer Hansen byder velkomment.

Ministerens overordnet fokus på det indre marked var især i forhold til videreudviklingen af et fælles digitalt indre marked. EU skal sætte gang i innovationen og skabe de nødvige rammer for digitaliseringen af de respektive medlemslande. Der lød derfor en lille opsang til Tyskland, hvortil ministeren med blink i øjet påpegede forældelsen af Tysklands fax-system.


Afslutteligt vendte Eva Kjer Hansen tilbage til sit eget ressortområde i forbindelse med fiskeri. Hun virkede ganske bekymret over eftervirkningerne af Brexit, som kan have store konsekvenser for Danmark, da 40 % af dansk fiskeri finder sted i britisk farvand. Hun tilføjede dog at Brexit har medført én god ting. At de europæiske befolkningers interesse i et øget EU-samarbejde er vokset. Dette opvejer selvfølgelig ikke briternes EU-afsked, men kan føles som et plaster på såret.


Spørgerunden bar præg af Danmarks indflydelse, hvilket måske kan skyldes rapporten fra ’Europea