Et mere socialt EU – og mindsteløn efter norsk inspiration

Steen Gade, Formand for Nyt Europa

Søren Keldorff, medlem af bestyrelsen i Nyt Europa.

Projektet om et mere socialt EU har været centralt for Nyt Europa, siden vi startede for 20 år siden. Derfor har det også været beskæmmende at konstatere, at der kun sjældent har været en reel, aktiv dansk indsats for at sikre et mere socialt EU-samarbejde.


Lars Løkkes regering førte således an i at modarbejde og udvande indholdet i den sociale søjle, der blev vedtaget på det sociale topmøde i Göteborg i 2017. Især var der modstand mod forslaget om, at alle medlemslande skal vedtage en mindsteløn – altså ikke den samme mindsteløn – for at modvirke social dumping.


Derfor virkede det nærmest kamæleonsagtigt, da Løkke forleden pludseligt begyndte at udtale sig positivt om mindsteløn. Til gengæld var Mette Frederiksen så ude med bombastiske meldinger imod, med den velkendte argumentation om at lovbestemt mindsteløn, nærmest som automatik, vil ende med at blive et lønloft. Alle Mette Fredriksens udmeldinger er dog kommet samtidigt med en række initiativer om blandt andet at arbejde for en social protokol, som den europæiske fagbevægelse har lanc.


Det gode, der kan siges om situationen, er, at vi nu måske er ved at få en diskussion om et mere socialt EU-samarbejde. En diskussion, der har været hjulpet på vej af virkeligheden på landevejene, som opfølgning på den groteske underbetaling af chauffører i Padborg.


Arbejdsmarkedets parter har nemlig indgået en aftale om at få en bestemmelse ind i udstationeringsloven. Denne bestemmelse skal sikre, at udenlandske vognmænd, der kører cabotage og kombinerede transporter i Danmark, skal følge niveauet i de kollektive overenskomster, der er indgået af de, på området mest repræsentative, arbejdsmarkedsparter. For øvrigt noget, der var på vej i den forrige regering, og som også nu er vedtaget i Europa-Parlamentet. Så det kommer heldigvis, og parterne ser det som noget, de ønsker, og som noget, der ikke anfægter den danske model.


Men hvorfor så de fastlåste diskussioner? Det er jo svært ikke at drage klare paralleller til den norske model, hvor Stortinget vedtager den mindsteløn, der er aftalt af arbejdsmarkedets parter. Kort sagt: der behøver, efter vores mening, ikke at være nogen modsætning mellem den danske model og så indførelsen af en lovbestemt mindsteløn.