top of page

Elever og lokale fra Uldums opland skabte en varm og hjertelig samtale m. Miljø- og Fødevareminister

Skrevet af Kasper Tanderup, redigeret af Jacob Bjelskov Jørgensen.

En lun efterårsaften på Uldum Højskole bar præg af et stort engagement i landbrugets og miljøets tegn til dagens tematiske debat. Et stort antal på omkring 100 mand bestående af skolens elever, borgere og landmænd fra oplandet, var på pletten til aftenens debat. Der var ministerbesøg af Jakob Ellemann-Jensen, som med et glimt i øjet pointerede sin egentlige årsag til sit fremmøde, nemlig muligheden for igen at være sammen med Steen Gade. Udover miljø- og fødevareministeren samt Nyt Europa formanden, Steen Gade, bestod panelet desuden af Asger Krogsgaard, som er næstformand i Landbrug & Fødevarer samt Claus Ekman fra Det Økologiske Råd.


Jakob Ellemann Jensen startede samtalen med et kort oplæg. ”Vi lever i en verden som skriger på europæisk sammenhold”, og berettede dernæst om Brexit og dets konsekvenser. Ifølge ministeren medfører denne dårlige beslutning ikke kun et tab for Storbritannien, men også dansk erhverv og landbrug.


Som miljø- og fødevareminister varetager Jakob Ellemann-Jensens ministerium den danske landbrugssektor. En økonomisk sektor der kan opleve en stor negativ effekt af Brexit, hvis Storbritanniens fravalg af det europæiske samarbejde resulterer i stigende og øgede toldsatser. Hertil forklarede ministeren, at den danske fødevareeksport til Storbritannien udgør 8 % af hele den samlede danske fødevareeksport.

Mange danske landbrug producerer bacon, og jeg er i øvrigt vild med bacon”, tilføjede han til stor morskab for publikum og fortsatte, ”og varer til det britiske marked, hvilket har stor betydning for os danskere og det danske landbrug”.

Derudover fortalte ministeren, at regeringen er gået i gang med forhandlingerne om det der på moderne dansk hedder CAP’en, altså den fælles europæiske landbrugspolitik, som kommer til at gælde fra 2021-2027. Jakob Ellemann-Jensen redegjorde kort for den historiske udvikling af CAP’en og tilføjede, at landbruget udgør omkring halvdelen af det europæiske kontinents areal. En mere ambitiøs og bæredygtig miljø- og klimapolitik skal derfor inkorporeres i selve CAP’en. Claus Ekman fra Det Økologiske Råd var enig: ” Vi skal bruge CAP’en i langt højere grad til at kigge på miljø. Miljø bør prioriteres over den traditionelle fødevaresikkerhed,” men tilføjede, at vi selvfølgelig ikke skal negligere fødevaresikkerheden.

Samtlige paneldeltagere udtrykte, at vi har brug for et stort EU, når det kommer til landbrug og miljø. Asger Krogsgaard fortalte bl.a. om nødvendigheden ved at have et stort EU, når man skal forhandle handelsaftaler med Japan, Mexico og Sydkorea på fødevareområdet. Steen Gade tilføjede dernæst:

EU’s regler er helt afgørende for vores landbrugs- og miljøpolitik. 80 % af Danmarks miljøpolitik er EU baseret, som det her lille land har vedtaget i samarbejde med andre. EU har ikke bestemt politikken, men vi har lavet den i fællesskab.

Som sagt var der stor interesse blandt de fremmødtes i aftenens emner.


Samskabelsesprocessen hvor højskolens elever og de øvrige deltagere fra Uldum og omegn skulle diskutere deres holdninger til EU, landbrug og miljø, resulterede i flere gode og spændende indspark. Der var dog en general enighed blandt grupperne. Der skal sikres en grøn omstilling, hvor vi skal tænke i langvarige løsninger. Derudover ønskede deltagerne også flere afgifter på flyrejser og i særdeleshed på indenrigsrejser, hvor regeringen i stedet bør fremme kollektiv trafik, hvis vi skal sikre en bæredygtig fremtid.


Danmark kan ikke handle alene, lød det fra deltagerne. EU er dermed en essentiel aktør, hvis vi vil håndtere nuværende og fremtidige miljøproblematikker. Dertil udtrykte aftenens deltagere, at Danmark bør være et økologisk forbillede og gå forrest på vejen til en grønnere retning.


Denne mandag aften i Uldum stod dermed i landbrugets og miljøets tegn, hvor både elever og borgere fra oplandet fik udtrykt deres holdninger til, hvordan EU kan sikre en mere bæredygtig fremtid.

Comments


bottom of page