top of page

Efter WorldPride: Kampen for LGBTQI+-rettigheder fortsætter!

Nyt Europa var med til WorldPride 2021 i København, hvor vi i samarbejde med European Public Sphere afholdt arrangementer i vores ”Demokrati Dome” til 1:1 Democracy Festival.

I løbet af Priden satte vi fokus på, hvordan en indskrænkning af civilsamfundets råderum i EU-medlemslande udløser en tilbagerulning af fundamentale rettigheder, hvor minoriteter rammes først og hårdest. Vi gjorde status på LGBTQI+-rettigheder i Danmark og Europa og debatterede, hvordan EU-institutioner, politikere, civilsamfundsorganisationer og borgere aktivt kan arbejde for at skabe inkluderende, retfærdige og demokratiske samfund.

Vi må ikke tage vores rettigheder for givet

En paneldebat med Europæiske aktivister efterlod os med mange bekymringer omkring tilstanden for LGBTQI+-personer i specielt Polen og Slovenien. Den polske aktivist, Julia Kata, fra Fundacja Trans-Fuzja fortalte, hvordan LGBTQI+-personer og kvinder frygter at gå på gaden på grund af de mange hadforbrydelser, der finder sted i landet. Slovenske Lana Gobec fra Legebitra efterspurgte, på baggrund af tilbagegangen af rettigheder i Slovenien, at EU-fondsmidler bliver taget fra regeringen og omdirigeret til civilsamfundet i stedet, der lige nu mangler midler til at skabe et pres fra bunden og give den nødvendige sikkerhed og støtte til aktivister. Marek Azoulay, dansk aktivist i Nyt Europa Unge og Mino Ung, sagde som afsluttende kommentar til paneldebatten: ”Det er smertefuldt at høre disse historier fra et naboland som Polen, og jeg mener, ​​vi har brug for, at flere mennesker får det her at vide. Vi har brug for vores fællesskaber og bevægelser til at hjælpe hinanden i disse kampe. Og jeg så også gerne, at vores udenrigsministre reagerede på, hvad der sker i vores nabolande i Europa.”

Fra Julia og Lanas historier lærte vi, at fundamentale rettigheder kan blive taget fra os. Vi må derfor heller ikke i Danmark tage de rettigheder, vi har, for givet. Vi skal derimod blive ved med at kæmpe for dem og samtidigt øge støtten til vores Europæiske med-unions borgere, der oplever at blive frataget rettigheder som deres forgangne generationer har kæmpet for. I Nyt Europa fortsætter vi kampen for, at de fundamentale rettigheder overholdes - både indenfor og udenfor Danmarks grænser, og at civilsamfundets råderum styrkes i hele Europa.

Alliancer på tværs af bevægelser og landegrænser

I Demokrati Domen hørte vi fra polske Kasia Arndt, lederen af den danske del af kvindebevægelsen Strajk Kobiet, hvordan LGBTQI+- og kvindebevægelsen er gået sammen i Polen og forenet deres kampe, og dermed står stærkere. Til en anden debat understøttede kontorchef for EU JUST, Nadège Defrère, og MEP, Kira Peter-Hansen, også denne vigtige pointe og fremhævede, at civilsamfundet, såvel som EU-institutioner, bør gøre mere for at arbejde sammen mod undertrykkende bevægelser.

I løbet af WorldPride diskuterede vi, hvordan forståelser for repræsentation og intersektionalitet er vigtige elementer i at bygge broer mellem bevægelser, der kæmper mod strukturelle samfundsproblemer som diskrimination og ulighed. Med en intersektionel linse kan vi bedre forstå, hvilke strukturer der påvirker vores muligheder og begrænsninger som individer, og hvordan det hænger sammen med privilegier og minoritetsidentiteter på tværs af køn, seksualitet, etnicitet, religion og klasse. På tværs af minoriteter, bevægelser og landegrænser bør vi alliere os i kampen for at skabe inkluderende og bæredygtige samfund. Som Kasia Arndt sagde: ”Det, vi ser ske i Polen og Ungarn, er ikke kun imod kvinder og LGBTQI+, det er imod demokratiet og menneskerettighederne”. Og det er noget, alle burde kæmpe for.


WorldPride er slut, men det er kampen for fundamentale rettigheder ikke

Selvom den officielle Pride-uge i København er forbi, arbejder vi i Nyt Europa videre med at sikre og sætte fokus på LGBTQI+-rettigheder i Europa.

Vi er først nået i mål, når alle personer uanset kønsidentitet, seksuel præference eller anden minoritetsidentitet er inkluderet på lige vilkår med alle andre - og når alle personer kan færdes på gaden uden at frygte overgreb eller hadefulde og nedsættende kommentarer. I Demokrati Domen har modige aktivister fra Europa fortalt historier om, hvordan LGBTQI+-minoriteter udsættes for diskrimination, hadforbrydelser og eksklusion. Det kan vi ikke acceptere, og derfor skal vi i alle årets dage kæmpe for at skabe et samfund baseret på anti-diskrimination, inklusion og retfærdighed. Vi har altså stadig meget at kæmpe for, og det satte Pride-ugen en fed streg under.


Nyt Europas deltagelse i World Pride var i samarbejde med European Public Sphere og Democracy International med støtte fra Europa-Nævnet og Europe for Citizens.

Comments


bottom of page