top of page

DET EUROPA VI ØNSKER - PRIORITER DETTE I SIBIU

DET EUROPA VI ØNSKER

I dag på Europadagen mødes EU stats- og regeringschefer i Sibiu i Rumænien, for på et uformelt møde at tage de første drøftelser af unionens politiske ambitioner de næste fem år, 2019-2024.

Derfor tager statsminister Lars Løkke Rasmussen, et lille afbrud fra den danske folketingsvalgkamp for at mødes med sine Europæiske kollegaer.

Sammen med Globalt Fokus, har Nyt Europa opfordret Lars Løkke Rasmussen, til på dette møde at prioritere, at den næste strategi for Europa skal tage udgangspunkt i et bæredygtigt Europa.

Ud over dette højniveaumøde, så repræsenterer 2019 også en unik mulighed for at vælge en bæredygtig fremtid for Europa. Inden længe er der Europa Parlamentsvalg og i slutningen af året vil et nyt hold af kommissærer være udpeget. De 27 medlemsstater og den næste kommission skal også endeligt beslutte sig for EU’s fremadrettede strategiske prioriteringer.

Hver dag kæmper mennesker i Europa med stigende fattigdom og ulighed. Presserende udfordringer bliver ikke løst – klimakrisen, tab af biodiversitet, flygtninge og migrationsudfordringen, skattely, menneskerettigheder er under pres og stigende ulighed, bare for at nævne et par af nutidens og fremtidens udfordringer.

Kommissionen er kommet med deres anbefalinger

Kommissionen med kommissionsformand Juncker i spidsen, fremlagde i starten af ugen en række anbefaleringer til den næste strategiske dagsorden. Overordnet skriver kommissionen at unionen skal være mere forenet, stærkere og mere demokratisk i en stadig mere usikker verden. Derfor bør fremtidige tiltag ifølge kommissionen tage udgangspunkt i fem dimensioner.

Den første dimension er det beskyttende Europa, med udgangspunkt i fred og sikkerhed. Den anden dimension er et konkurrencedygtigt Europa, med fokus på forskning og innovation, en modernisering af det indre marked og nemmere transport og mobilisering. Den tredje dimension er et retfærdigt Europa, med fokus på den social inklusion, lighed, skat, grundlæggende rettigheder, nem adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet og støtte til energieffektivisering af boliger. Den fjerde dimension er det bæredygtige Europa, med fokus på grøn omstilling, verdensmålene, klima, cirkulær økonomi samt udvikling af energiunionen. Den sidste og femte dimension er et indflydelsesrigt Europa. Her ligges der især vægt på EU’s rolle i verden, gennem multilateralismen, alliancer med Afrika samt handelspolitik.

Læs mere om anbefalingerne her:

Vi har brug for fundamentale forandringer

Der er mange gode aspekter i kommissionens anbefalinger, men der er brug for fundamentale forandringer for at komme vores fælles udfordringerne i møde. Vi i civilsamfundet ønsker, at EU’s politikere beskytter trivsel og sundhed, sikre frihed og sikkerhed for mennesker og beskytter klimaet og miljøet. Europa skal lede og støtte en retfærdig omstilling til en bæredygtig økonomi og et samfund for alle mennesker.

Tidligere i år fremlagde Europakommissionen et refleksionspapir der beskrev hvordan vi kan opnå et bæredygtigt Europa i 2030. Et Europa der samtidig bidrager til implementeringen af verdensmålene for bæredygtig udvikling. Det er en start for at imødekommende vores fælles udfordringer. Reaktioner og handlen fra medlemsstaterne er derfor afgørende vigtigt for at sætte et højt ambitionsniveau for en ny Europakommission.

Ved højniveaumødet om fremtidens Europa i Sibiu, håber Nyt Europa og Globalt Fokus, at statsminister Lars Løkke Rasmussen vil byde kommissionens refleksionspapir velkommen og aktiv bakke op om intentionerne på vegne af Danmark. Vi håber, at bæredygtig udvikling bliver første prioritet for den næste kommission, og medlemsstaterne vil gøre det klart i deres prioriteringer for den strategiske dagsorden 2019-2024.

Netop for at skabe en fair og bæredygtig omstilling, både i EU og globalt, har vi brug for en klar forpligtelse på højeste niveau i EU. Derfor må den næste kommissionsformand, med opbakning fra medlemsstaterne, også have ansvaret for at bæredygtig udvikling og inkludere interne og eksterne dimensioner af bæredygtig udvikling skinner igennem i al dens arbejde.

DE 12 KRAV FOR FREMTIDENS BÆREDYGTE EUROPA

Ud over dette brev til statsministeren, arbejder Nyt Europa gennem hele EP-valgkampen med at sætte fokus på et bæredygtigt EU og Europa. Nyt Europa er sammen med en række civilsamfundsorganisationer fra hele Europa gået sammen om 12 krav til et bæredygtigt EU op til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj. Men arbejdet slutter ikke her, fordi vi vil presse på for at det nye Europa-Parlament og den nye Europa-Kommission kommer til at træffe bæredygtige løsninger.

De 12 krav er en respons på debatten om “mere eller mindre” EU. I stedet vil vi gerne diskutere, hvilket EU vi ønsker os. Derfor er vi med i kampagnen “Europe we want – Det Europe vi ønsker“. Vi tror på, at civilsamfundet skal spille en rolle i fremtidens Europa, og her vil Nyt Europa gøre hvad vi kan for at trække EU i en mere bæredygtig retning.

Comments


bottom of page