top of page

Anden session i Akademiet for Bæredygtig Udvikling

Bæredygtighedsakademiets session 2 bød, mandag d. 31. oktober på oplæg af de erfarne FN eksperter Mogens Lykketoft, der indtil for nyligt var formand for FN’s Generalforsamling, og undergeneraldirektør i FN’s Økonomiske Kommission for Europa, Christian Friis Bach.


Som stærke fortalere for de 17 verdensmål, understregede begge tidligere ministre vigtigheden af FN og EU som samlingspunkt for opnåelse af den ambitiøse plan. Ifølge Lykketoft var selve formuleringen af målene revolutionerende grundet den store inddragelse af civilsamfundet, hvortil Friis Bach understrede at processen omkring den åben arbejdsgruppe med inddragelse af både foreninger, private virksomheder og forskere, havde gjort forskellen. Begge mente altså at FN fortsat samler globale aktører og målene er et af de bedste eksempler på, hvordan der kan tages beslutninger på verdensplan. Der var enighed om at Tyskland er et godt foregangsland for EU til at opnå målene, som Friis Bach pointerede havde gode bæredygtighedsstrategier med inddragelse af alle aktører til at opnå mere lighed. Det afspejler en udbredt anerkendelse i verden om, at ulighed altså ikke er en drivkraft for vækst, men at øget lighed derimod skaber mere arbejde og bedre samfund.


Til trods for Lykketofts henvisning til at både Brexit og flygtningekrisen udfordrer EU’s fokus på at opnå bæredygtighedsmålene og Friis Bachs bekymring for om EU’s indadvendthed hindrer den vision EU bygger på om samarbejde og dialog, pointerede de begge tiltro til at fælles kræfter ville blive samlet igen. En tiltro Friis Bach baserede på dyb respekt for menneskerettighederne, som han pointerede kræver mængder af tålmodighed for at se realiseret verden over. Samt at dette bedst sker ved ’at styrke magten nedefra’ med hjælp fra civilsamfundet, som Friis Bach roste Nyt Europa for at kæmpe for.


Af de 17 verdensmål blev især omtalt udryddelse af fattigdom, øget lighed og bekæmpelse af klimaforandringer, som Lykketoft argumenterede for skulle ses i en sammenhæng. Bekæmpelse af ekstrem fattigdom er nemlig betinget af en stærkere indsats for ligestilling, som en af de vigtigste parametre, i samspil med oparbejdelsen af et mere bæredygtigt klima, idet alle ressourcer for at opnå den ambitiøse plan, ellers går tabt. Her refererede han til de mulige konsekvenser, der vil føre til et højt antal af klimaflygtninge. Helt konkret mente en enig Friis Bach at det hertil ville være oplagt med en CO2 beskatning og fokus på fjernelse af skadelige subsidier.


Der skal store finansielle investeringer til for at opnå verdensmålene. Ifølge Friis Bach ville fast finansiering gøre FN mere effektivt, men begge herrer argumenterede også for hvor afgørende den private sektor er. Lykketoft fremhævede statens ansvar for at skabe reguleringer og skatteregler der vil få den private sektor til at investere bæredygtigt og dermed se at fordelene ikke kun gælder mennesker, men også virksomheder. En enig Friis Bach mente det dermed ville være mere økonomisk muligt at opnå verdensmålene, med reference til at flere virksomheder i dag anvender målene som både deres CSR strategi, men også som en bredere virksomhedsstrategi, frem for at udarbejde nye.


For opnåelse af mere fred i verden, så både Lykketoft og Friis Bach gerne et mere handlekraftigt Sikkerhedsråd. Friis Bach mindede om FN’s grundværdi om ’responsibility to protect’ (R2P) til at gribe ind ved brutale forbrydelser, som opfordring til et stærkere ansvar overfor Syrien. Lykketoft håbede at den nyvalgte generalsekretær vil tage mere initiativ og presse Sikkerhedsrådet til at handle og hjælpe folk i nød. Netop valget af ny generalsekretær blev rost for at have været en mere åben proces med inddragelse af civilsamfundet til, at vælge den bedste kandidat, hvilket Lykketoft som afgørende medspiller i forhandlingerne, mente afspejler at verden har fået mere indflydelse.


Akademiet er arrangeret af Nyt Europa og FN Forbundet og fortsætter de næste 5 mandage. Næste session afholdes mandag d. 7. november hos Nyt Europa på Svanevej 22, København NV. Session 3 fokuserer på mål 3 (Sundhed og Trivsel) & mål 5 (ligestilling) med oplæg fra Dan Wolf Meyrowitsch, Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Global Sundhed, KU og Inge Biehl Henningsen, Lector Emirita, Cand. Stat., Institut for Matematiske Fag, KU.


Referatet er skrevet af Ditte Ingemann Hansen

bottom of page