top of page

Karen Melchior: Abort er kun første skridt

Af Karen Melchior, medlem af Europa Parlamentet for det Radikale Venstre/ Renew Europe


Polens beslutning om at indføre i praksis et forbud mod abort er et angreb mod kvinders rettigheder, der viser hvor nedbrudt demokratiet og dens tredeling af magten er i Polen. Vi skal som danskere og europæere være opmærksomme på denne farlige tendens og kæmpe aktivt imod.

Den polske forfatningsdomstol vurderede i oktober 2020, at forslag om at forbyde abort, selv hvis fosteret ikke er levedygtigt, er i overensstemmelse med den polske forfatning. Med offentliggørelse af kendelsen i sidste uge, mistede de polske kvinder reelt deres ret til at bestemme over egen krop.


Det er skræmmende at tænke på, at polske kvinder har mistet sådan en grundlæggende rettighed. Særligt i dag, hvor vi ellers skal fejre kvindernes kamp for ligestilling. Man kan undre sig over, hvordan det er gået så galt i Polen.


Det polske populistiske regeringsparti Lov og Retfærdighed (PiS) står bag det direkte angreb på kvinders rettigheder. Siden 2015 har de gjort en målrettet indsats for at opløse magtens tredeling i landet. PiS startede med at afskaffe de dommere, der var en del af forfatningsdomstolen og derefter udpegede de nye dommere, der støtter op om PiS og deres politik. Efterfølgende satte PiS sig på den instans, der har til opgave at udpege fremtidige polske dommere. De tidligere dommere forsøgte at klage, men PiS indførte en lov, så man ikke længere kan klage. Det er et sammenbrud af demokrati i Polen. Et demokrati, som befolkningen ellers omhyggeligt har bygget op siden murens fald.


Eftersom forfatningsdomstolen i sig selv er forfatningsstridigt sammensat, kan man undre sig over, hvorvidt de overhovedet er i stand til at indføre abortforbud. Især når man tager i betragtning, at den måde det parlamentariske forslag blev stillet også bryder med magtens tredeling. Det var et medlem af parlamentet i Polen, som stillede forslag om abortforbud. Nu er hun selv blevet dommer ved forfatningsdomstolen og var derved med til at afgøre sit eget forslag. Det skriger til himlen.


Det er nemt at tænke, at det her er et ekstremt enkelt tilfælde, der kun handler om Polen. Men virkeligheden er en anden. Den kvindefjendske retorik vi ser i Polen er allerede igang med at sprede sig til resten af Europa. Det er nemlig den konservative tænketank Ordo Luris, der står bag meget af det, der foregår i Polen. De spreder en fundamentalistisk fortolkning af katolicisme i Polen og i Østeuropa. Ligesom wahabismen fra Saudi Arabien eksporteres til resten af verden, så eksporterer den nationalkonservative regering i Polen katekismen fra denne ekstremistiske katolske organisation.


Dette angreb mod kvinders rettigheder afspejler sig i alt arbejde i det europæiske samarbejde. Polen og Ungarn har sat sig i spidsen for at slette alle referencer til ligestilling og køn i europæiske tekster, og ellers blokere beslutninger. Dertil kommer, at Polen opfordrer Slovenien, Slovakiet og Kroatien til at melde sig ud af Istanbul Konventionen. De er i krig med ligestilling og dermed vores grundlæggende europæiske rettigheder. Abort er kun første skridt. Vi er angrebet og må forsvare vores rettigheder. Danmark bør stille sig i spidsen for denne kamp i EU. Sådan at alle kvinder i Europa skal kunne bevare retten til at bestemme egen krop. Vi er ikke frie og lige i Danmark, før alle kvinder i Europa er frie og lige.


Commenti


bottom of page