top of page

50 år i EU: EU - den demokratiske nødvendighed

- Af Kim Elmose, Bestyrelsesmedlem i Nyt Europa


Hvordan sikrer vi en demokratisk indflydelse på Danmarks udvikling - og landets positionering på den internationale scene? Det har for mig været centralt for mit forhold til først EF og siden EU - og sat retningen for mit engagement i 36 år.


Den første afstemning, som jeg kunne deltage i, var den vejledende folkeafstemning i 1986 om 'EF-pakken', som den blev kaldt i dansk kontekst.


Den Europæiske Fælles Akt satte rammerne for etableringen af Det Indre Marked ved at aftale afskaffelsen af 300 tekniske handelshindringer inden 1993. Derudover styrkede Akten også EFs udenrigspolitiske arbejde og gav Europa Parlamentet mere indflydelse på dele af lovgivningen i EF.


Som socialist kom jeg hurtigt til at arbejde mod EF ud fra den danske venstrefløjs hovedsynspunkt: EF var kapitalens villige værktøj, der ville smadre det danske velfærdssamfund og flytte demokratiet til Bruxelles.


Skuffelsen var stor over flertallets tilslutning til EF-pakken, men sammen med andre på venstrefløjen fokuserede jeg mit politiske arbejde på EF-modstanden de næste år. Det blev min identitet og fundering rent politisk.


Imidlertid læste jeg lejlighedsvis artikler i medierne, politiske tidsskrifter og internationale aviser på biblioteket om, hvordan den øvrige venstrefløj i Europa, både venstresocialister, euro-kommunister og socialdemokrater så helt anderledes på EF


De så EF som et middel til at tøjle den internationale kapital, sikre lønmodtagerne og forbrugernes rettigheder på markederne og demokratisk indhegne den rå kapitalisme.


Tvivlen begyndte at melde sig: Var vi i Danmark galt på den i vores syn på det europæiske fællesskab - og lod vi forudfattede holdninger sløre vores syn på de politiske muligheder?


Efter Edinburgh-afstemningen i 1993 skiftede jeg endelig holdning ud fra en erkendelse af, at de grænseoverskridende problemer med fx miljø, forurening, trafikstruktur og kapitalens grænseløshed krævede et stærkt EU med aktiv folkelig deltagelse.


Siden har jeg bekendt mig til, at danskerne og Danmark kun har gavn af det demokratiske fællesskab, som EU er. Vi skal påvirke det ud fra vores forskellige politiske holdninger, men Danmark hører til i EU - især i en urolig verden, som vi befinder os i nu.


Debatserien, 50 år I EU, er blevet til med støtte fra Europa-Nævnet. Vil du også have dit indspark på Nyt Europas hjemmeside, så send dit bidrag til nyteuropa@nyteuropa.dk og deltag i debatten.

Comments


bottom of page