top of page

50 år i EU: EU er ligesom en surdej


- Af Anna Katrine Windt Courbin, Bestyrelsesmedlem i Nyt Europa


Som barn fra årtusindskiftet med en dansk mor, en fransk far og født og opvokset i Luxembourg, er jeg på mange måder et produkt af Danmarks medlemskab af EU og den dertilhørende frie bevægelighed. Takket være EU mødtes mine forældre back in the days, og takket være EU har vi haft mulighed for at have et liv på tværs af kulturelle og fysiske grænser.


Jeg har ikke kendt til et Danmark, der ikke har været en del af EU. Og på trods af, at jeg er stor fan af kritisk sans, synes jeg, det er pinligt, at Danmark er kendt som en del af ”de sparsommelige fire” i stedet for aktivt at kæmpe for et bedre EU. Eller at Danmark lige siden 2016 har modarbejdet Schengensamarbejdet ved at forny den midlertidige grænsekontrol hvert halve år. Danmarks rolle bør ikke være at overtage Storbritanniens position som konstant hæmsko, men derimod at kæmpe for et løsningsorienteret og solidarisk EU og udbrede de, omend ikke perfekte, så gode erfaringer med og tanker om den demokratiske samtale. En af de helt store danske succeser er højskolerne, og dem ville vi alle have stor gavn af, hvis de blev udbredt til resten af EU også.


For EU er ligesom en surdej, der konstant skal fodres for at holdes i live. Dét er en af de ting, vi må huske på, når vi fejrer Danmarks guldbryllup med EU. Fordi selvom EU for mange kan virke som en abstrakt størrelse og måske en anelse svær at forholde sig til, skal vi huske at fortsætte samtalen om, hvilket EU det er, vi ønsker.


I en verden i konstant forandring og udvikling er det vigtigt, at Hal Kochs tanker om demokrati, der bygger på dialog og forståelse, er med i EU. Og derfor er det helt essentielt, at vi faciliterer møder, diskussioner, rum til fordybelse med hinanden og muligheder for at forstå, hvordan og hvorfor vi hver især tænker, som vi gør. For hvordan skal vi ellers blive ved med at være forenet i mangfoldighed?


Det er dog vigtigt, at disse møder ikke kun foregår for de privilegerede, men at vi i højere grad får alle med. Fordi hvis ikke alle kan se sig selv i det europæiske projekt, risikerer vi at modarbejde os selv, og med alle de kriser, vi står over for, ser jeg ingen anden mulighed, end at vi står sammen i Europa. Og det skal Danmark også kæmpe for.Debatserien, 50 år I EU, er blevet til med støtte fra Europa-Nævnet. Vil du også have dit indspark på Nyt Europas hjemmeside, så send dit bidrag til nyteuropa@nyteuropa.dk og deltag i debatten.

Comments


bottom of page