top of page

Året der gik i Nyt Europa

Af Lone Loklindt, Formand for Nyt Europa

Kære medlemmer, venner og samarbejdspartnere af Nyt Europa


2020 lakker mod enden og sikke et år! Coronaen har sat sit præg på det meste, og det bliver i sandhed et år, vi aldrig kommer til at glemme. Med restriktioner, afsavn, økonomisk krise, sundhedskrise, sygdom og angsten for at smitte eller blive smittet. Men når jeg ser tilbage på 2020, så er der faktisk sket meget godt - også i Nyt Europas verden, som jeg nu vil bringe frem fra erindringen. Nøgleordene er samarbejde i civilsamfundet, grøn omstilling, demokrati og retsstat, samt en ny økonomisk orden på vej. Vi startede året med et brag af et arrangement om et feministisk Europa, hvor over 100 kvinder og mænd debatterede økonomi, ligestilling og EU en fredag aften. Siden da har året herhjemme budt på øremærket barsel til mænd. Anden bølge af #MeToo skyllede ind over Danmark - og har ikke kun ramt politik og medier, men næsten alle brancher. Senest har vi fået en samtykkelov, som forhåbentlig vil ændre voldtægtskriminaliteten for altid. 2020 var også året, hvor Nyt Europa blev optaget i Kvinderådet for at styrke og understøtte vores arbejde med ligestillingen.

Det næste nedslagspoint, som jeg vil fremhæve, er The European Green Deal. En aftale, der er blevet skelsættende for den økonomiske og klimapolitiske dagsorden i årene fremover. Den nye Kommission, med Ursula von der Leyen i spidsen, har sammen med det nye EU-Parlament sat nye standarder for klimapolitikken - ikke høje nok, men dog et stort skridt i den rigtige retning og i tide til 5-års-dagen for Paris-aftalen. Også i Danmark er det lykkedes at få den grønne dagsorden op i gear, men også her er der fortsat brug for et civilsamfund, der råber op og holder Regeringen til ilden.

Nyt Europa er som medlem af det grønne NGO-netværk, 92-gruppen, i tæt samarbejde om både klima og Verdensmålene i Danmark, men også vores samarbejde på tværs af Europa har vist sin styrke. Blandt andet gennem den netop afsluttede kampagne, #Together4Forests. Her var vi med til at sætte fokus på at bekæmpe ureguleret afbrænding af skove og oplyse om, at skovrydning på nuværende tidspunkt ofte ender i vores indkøbskurv. Knap 1,2 mio. borgere skrev under på et høringssvar gennem kampagnen og bidrog derfor til at skabe det største klima og miljøpolitiske opråb i EU’s historie om en strengere lovgivning. De 1,2 mio. høringssvar blev overdraget d. 14 december til Vicepræsidenten i EU Kommissionen, Frans Timmermans, og Kommissæren for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius.


I år har Nyt Europa Unge for alvor taget arbejdshandskerne på og er blevet en fast del af vores forening. Netværket er skabt for at få flere unge til at involvere sig i den Europæiske dagsorden på tværs af grænser, hvilket vi så udfolde sig med digitalt sammenhold i foråret, hvor de på tværs af grænser understøttede hinanden under nedlukningen. Det viste sig også her i efteråret, hvor de har været en aktiv del af vores debattørkorps i Nyt Europa. Det er så fantastisk, at en gruppe unge har etableret et så dedikeret netværk, og personligt er jeg glad for at se, hvordan de aktivt deltager i debatter rundt om i Danmark, som repræsentanter for Nyt Europa, og bidrager med deres vinkel i vores bestyrelse.

2020 var også året, hvor demokrati, rettigheder og retsstaten stjal mange overskrifter. I Nyt Europa har vi længe arbejdet med demokratiudvikling, det europæiske Charter for fundamentale rettigheder og ikke mindst retsstats-principperne, som nu endelig ser ud til får konsekvenser i det europæiske samarbejde. En række statschefer og regeringer har misbrugt pandemien til at tilsidesætte de demokratiske spilleregler, hvilket har fået tilliden til politikerne og institutionerne til at styrtdykke. Derfor vil også fortsætte med at understøtte vores europæiske civilsamfundsvenner i Polen, Ungarn og resten af Europa i det kommende år.


I USA er der nu lys for enden af tunnelen med valget af en ny præsident, og det er givetvis en af de største gamechangers i 2020 - som forhåbentligt kan skabe ny fremtidsdrift internationalt. Især i forhold til klima, menneskerettigheder og fair handel. I Danmark bliver der nedsat en granskningskommission, som vil styrke den parlamentariske kontrol med regeringen. På tværs af lande er der derfor stadig brug for at udvikle nye demokratiske former for at inddrage borgerne på et tidligere tidspunkt i politiske forandringsprocesser, og det glæder vi os til at arbejde videre med.


Sidst men ikke mindst har EU’s genopretningspakke været et nybrud i det europæiske fællesskab. At bruge læren fra finanskrisen og vælge en anden vej, nemlig stimulipakker frem for sparekniven, optag af fælles lån for at sikre solidariteten med de mest udfordrede økonomier, til gavn for det samlede indre marked, og især bruge krisen til at investere i den grønne omstilling og digitalisering. Det er for mig et tegn på, at en ny økonomisk tid er på vej. De store techgiganters indflydelse på hele samfundet er også under forandring – senest med nye lovforslag fra Kommissær Vestager. I bestyrelsen mener vi, at der er brug for at forny de økonomiske dogmer, hvilket også skal fylde mere i Nyt Europas aktiviteter i det kommende år. Meget er nævnt og meget er glemt, men som jeg indledte med, så blev 2020 også et skelsættende år på den positive måde. Vi har oplevet, hvor hurtigt et stærkt sekretariat har kunne ændre planlagte konferencer til webinarer. Hvordan det er lykkedes at få prominente videnspersoner, såsom Joseph Stieglitz, som oplægsholdere og samle deltagere på tværs af hele Europa. Der er ingen tvivl om, at vi alle har fået et digitalt løft. Alt det tager vi med ind i det nye år – også selvom vi naturligvis glæder os til at kunne være sammen allesammen igen!


Og mens vi fortsat venter på en afklaring om Brexit, vil jeg slutte af med at takke bestyrelsen for opbakning og aktiv deltagelse i foreningens mange pligter og gøremål - og ikke mindst Julie, Jacob og Lea samt resten af vores forrygende sekretariat for deres energi, kreativitet og stærke engagement i at drive Nyt Europa, som bare vokser og vokser - coronakrise eller ej. Til allersidst vil jeg ønske alle en fredfyldt jul samt et lyst og lykkeligt nytår. De bedste hilsner Lone Loklindt


Comments


bottom of page