top of page

ART OF
FUNDAMENTAL RIGHTS

Vores fundamentale menneskerettigheder er under angreb. Udviklingen ser vi over hele verden, også i Europa, hvor autoritære regimer udøver magt overfor minoriteter og sårbare grupper. For at skabe fokus på disse problemstillinger, har professionelle kunstnere fra hele Europa hver især fortolket EU's charter for grundlæggende rettigheder gennem forskellige kunstarter.

bottom of page