OPLYSNING 

OG DEBAT

Det ligger i Nyt Europas grund DNA at fremme en en saglig debat om Europas fremtid. Derfor skal vi i Nyt Europa  bygge videre på de succesfulde aktiviteter fra de foregående år, herunder utraditionelle pop-up debatter, borgernes europa topmøde samt andre mere klassiske debatformer. Ligeledes fortsættes arbejdet med at udvikle vores digitale platforme for debat og oplysning med livestream og podcast af stadig flere arrangementer. Vi arbejder med forskellige aktuelle emner og er især optaget af at fremme forståelse og viden i en langsigtet kontekst i samarbejde med vores europæiske partner. I den forbindelse er Nyt Europa optaget af at fremme viden og dialog op til EP-valg med fokus på spørgsmålet om, hvilken fremtid borgerne ønsker for EU og hvorledes Nyt Europas vision om et mere bæredygtigt og demokratisk Europa passer ind i den kontekst. 

DEBAT-
MØDER

Nyt Europa konceptualiserer, organiserer og faciliterer åbne, offentlige debatter og adgang til information, der kan hjælpe til at ændre den overordnede diskussion om EU. Vi ser EU som et vigtigt redskab, når det kommer til at løse fælles europæiske udfordringer. Derfor beskæftiger vi os med, hvordan samarbejdet og politikkerne kan forbedres. Formålet er at skabe en mere nuanceret debat om EU samt gøre denne relevant og nærværende for det bredere europæiske civilsamfund. Se aktuelle arrangementer her:  

VIRTUELLE TILTAG

Som følge af COVID19, har vi øget vores fokus på virtuelle tiltage og aktiviteter. Derfor vil flere af de fremtidige arrangementer også foregå online, fordi vi på den måde kan invitere flere deltagere fra hele Europa. Se nogle af de tidligere arrangementer på YouTube.

PODCAST

I Nyt Europa har vi et bredt og unikt netværk af eksperter, politikere og andre aktører, der til dagligt arbejder med højaktuelle problematikker om eller med EU. Gennem samtaler og oplæg med disse eksperter fra NGO’er, universiteter, virksomheder og institutioner i Danmark, Bruxelles og andre EU-lande, ønsker vi, med vores tre podcast-koncepter, at dykke ned i højaktuelle Europa-politiske emner for at kaste lys på de nyheder, der former vores verden som borgere i den Europæiske Union.

BLIV MEDLEM

Vil du være med til at gøre EU og Europa mere bæredygtigt, demokratisk og medmenneskeligt, kan du melde dig ind i Nyt Europa for at være med til at sætte forskellige emner på dagsordenen, der også vedrører eller bekymrer dig.