top of page

 BLIV PRAKTIKANT I EFTERÅRET 2024

Brænder du for at engagere unge og sikre unges stemme i debatten om EU? Eller er du en politisk nørd med europæisk udsyn og bæredygtighed i hjertet?

Så har du nu mulighed for at søge praktik hos Nyt Europa for efterårssemesteret '24.

 

Nyt Europa er en grøn og inkluderende NGO med en vision for et bæredygtigt og demokratisk Europa.

Det, tror vi på, kan lade sig gøre igennem et stærkt EU-fællesskab, et stærkt civilsamfund og solidaritet

på tværs af landegrænser. Netop dette arbejder vi på hver dag gennem folkeoplysning, uddannelse af unge

og politisk interessevaretagelse.

 

Nyt Europa består af et sekretariat, en bestyrelse, Nyt Europa Unge og vores ca. 350 medlemmer.

Du kommer til at sidde i sekretariatet ved siden af topengagerede eksperter indenfor en række forskellige

 EU-dagsordner. Her fokuserer vi særligt på fire temaer: Demokrati & grundlæggende rettigheder, Unge, Ny Økonomi og Klima. Du vil desuden jævnligt have kontakt med bestyrelsen, der består af nogle af Danmarks

skarpeste hjerner inden for EU, økonomi, bæredygtighed og ligestilling. Vi håber, at du har lyst til at være en del af holdet!

PRAKTIKANTER SØGES TIL POLITISK ARBEJDE
OG EUROPÆISKE PROJEKTER

Vi søger to praktikanter, der kan have mange bolde i luften, har kendskab til (eller lyst til at blive klogere på) politiske problemstillinger og er engagerede indenfor emner som EU, rettigheder, bæredygtighed, ny økonomi og engagement af unge på tværs af Danmark og Europa. Derudover vil du få en aktiv rolle i at udvikle, planlægge og afholde arrangementer og understøtte projekter, der handler om at skabe et mangfoldigt og inkluderende europæisk fællesskab. Vigtigst af alt, skal du have mod på at lære nyt, og lysten til at være en del af holdet. Til vores arrangementer inviterer vi eksterne gæster med særlig viden på området og samarbejder tæt med andre organisationer i både Danmark og Europa. Derfor vil du som praktikant i Nyt Europa have rig mulighed for at udvide dit politiske og internationale netværk.
 

Du kommer til at arbejde med at udvikle, planlægge og gennemføre projekter og derigennem få erfaring indenfor EU-politik, folkeoplysning, uddannelse af unge, civilsamfundsarbejde samt politisk interessevaretagelse.
 

Dine arbejdsopgaver vil blive planlagt efter evner og interesse, men kan f.eks. bestå̊ af:

 • Planlægning af events og debatter 

 • Tage del i nationale og internationale projekter, der fremmer Nyt Europas visioner for et bæredygtigt og demokratisk Europa

 • Udarbejdelse af politiske analyser og rapporter

 • Arbejde med politiske udviklings- og forandringsprocesser i forhold til
  EU og Europas udfordringer og fremtid.

 • Planlægning- og eksekvering af politiske kampagner

 • Kommunikation på vores online platforme

 • Podcastproduktion

 • Projektunderstøttelse

 • Fondsansøgninger
   

Du vil desuden få erfaring indenfor politisk interessevaretagelse og indflydelse, kommunikation, projektkoordinering og –ledelse samt generelt samarbejde på tværs af civilsamfundsorganisationer. Derudover ønsker vi at inddrage dine specifikke kompetencer og interesser i udviklingen af dine arbejdsopgaver, og vi er derfor meget interesserede i at vide, hvilke kompetencer du drømmer om at udvikle og tage med dig fra dit praktikophold.

Vi drømmer om at finde to profiler, der matcher følgende roller: én praktikant med fokus på ungeengagement og kommunikation

og en politisk praktikant, der interesserer sig for rettigheder og bæredygtighed, som kommer til at arbejde i projekter under disse temaer.

DU ER:

 • Engageret i bæredygtighed, politik og har en bred samfundsmæssig forståelse og interesse.

 • Interesseret i politiske processer, samt hvordan disse påvirkes.

 • Skarp til både mundtlig og skriftlig formidling - både når det gælder politiske analyser og rapporter, men også på sociale medier og til diverse debatter.

 • Fuld af gode idéer og godt humør 

 • Studerende på en relevant videregående uddannelse som fx: statskundskab, europæiske studier, kommunikation, sociologi, forvaltning, global studies, offentlig politik og velfærd, samfundsvidenskab, international business, Global and Development Studies, og International Politics and Governance eller lign.

 • Måske har erfaring med produktion af korte videoer til f.eks. sociale medier.
   

Det er en fordel, hvis du:

 • Har erfaring med politiske problemstillinger og interesserer dig for den politiske udvikling i Danmark, Europa og EU.

 • Har erfaring fra (frivilligt) arbejde i en politisk ledet organisation.

 • Kan arbejde strategisk og målrettet med politiske problemstillinger.

 • Har arbejdet med kommunikation og/eller sociale medier før – måske som frivillig, ansat eller på anden vis.
   

Dette er dog ikke krav, og vi er meget åbne for, hvad lige præcis DU kan tilbyde.

NYT EUROPA TILBYDER:

 • Et socialt og sundt arbejdsmiljø i et mindre team med højt til loftet, hvor vi arbejder tæt sammen og løbende sparrer og udveksler idéer.

 • Medbestemmelse indenfor arbejdsopgaver.

 • Et stort netværk inden for NGO-verden og den politiske verden - både i Danmark og internationalt.

 • Fleksibilitet ift. arbejdstider og studieaktiviteter.

 • At du bliver en del af en række store projekter, hvor dine holdninger og idéer bliver inkluderet og værdsat.

 • Deltagelse i politiske debatter, konferencer og andre arrangementer, såsom Folkemødet.

 • Støtte ved udarbejdelse af din praktikrapport eller –eksamen.

 • Ved praktikkens afslutning giver vi dig selvfølgelig en udtalelse med på vejen.

PRAKTISK

Arbejdstiden vil være på 37 timer om ugen fra start september 2024 og semesteret ud (ca. til slut januar 2025). Vi tilrettelægger arbejdet således, at du har tid og mulighed for også at arbejde på praktikopgave inden for normal arbejdstid. Arbejdstiden vil være på 37 timer om ugen.
Vi er selvfølgelig fleksible ift. eksamensperiode mv. Vi anbefaler et 30 ECTS-points praktikophold.
Kontoret ligger på Christianshavn.


Send en motiveret ansøgning på max én side samt dit CV på mail: nyteruropa@nyteuropa.dk. Skulle du have nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på ovenstående mail. Vi glæder os til at høre fra dig.

Vi gør opmærksom på, at praktikopholdet er ulønnet.

bottom of page