top of page
IMG_5953-01_edited.jpg

YOUTH
INITIATIVES

- during the European year of the youth 2022 

“The next year will lay the foundation for giving young people a stronger platform to make their voices heard. We need all young people to be involved and participate in creating a better, greener, more digital and inclusive future in Europe.”
- Sabine Verheyen, Chair Committee on Culture and Education

NYT EUROPA
UNGE

Nyt Europa Unge er et frivillignetværk af unge og ungeinitiativ i Nyt Europa. Netværket er for unge der ønsker viden, erfaring, og mod til at engagere sig i samfundsdebatten, eller unge som bare mangler et ungt fællesskab at sparre med. Perspektivet er europæisk, men det er ikke en forudsætning at vide om eller interessere sig for EU - vi fokuserer på værdier, medskabelse, fællesskab og dialog. Nyt Europa Unge ønsker at være et alternativ til andre politiske ungdomsmiljøer, ved at bidrage med et værdibaseret program, og fokusere på bred debat, videns-og erfaringsdeling og læring. En forventning og motivation er dermed, at netværket lægger op til mere mangfoldighed i den unge politiske debat. Hvordan får vi hele det unge civilsamfund repræsenteret i den politiske – europæiske såvel som lokale, nationale og globale – debat? Hvilke værdier fylder for de unge mennesker i dag, der ikke nødvendigvis er bundet op på en specifik politisk dagsorden? Bundet på uformel læring og dannelse, og via aktivisme, dialog og fællesskab, er vi et netværk og rum til alle unge med plads til at drømme stort!

CHANGE MAKERS

The crisis and isolation of Covid-19 results in youths in Europe having a similar everyday as ever before. However, isolation does not mean the end of engagement and the end of young voices to be heard – quite the contrary! Which new questions, concerns and beliefs about Europe do we get from isolation and pandemic, both politically and culturally? And how are these perspectives different among youths in Europe? With the purpose to create a European youth dialogue and sharing of experience and knowledge in the light of the crisis, Nyt Europa is hosting an online programme for youths around Europe. The programme consists of 7 different online labs and larger thematic conferences that will educate 25 youths from Europe giving them practical skills and knowledge about the situation that society goes through. The 7 labs and conferences will run for about 8 weeks with 1 event pr. week and will be hosted by professional trainers such as activists, journalists, civil actors and experts. The online labs will be interactive and guided by the principles of non-formal learning.

YOUNG EUROPE 
IS VOTING

(tidligere projekt)

MØD DE UNGE

"Jeg er med i Nyt Europa,
fordi jeg synes, det er mega
vigtigt med inkluderende
organisationer, der kæmper for demokrati, bæredygtighed og civilindragelse i EU."

Anna Katrine Windt Courbin

 Repræsentant for Nyt Europa Unge 

"Jeg er med i Nyt Europa Unge,
fordi jeg er nysgerrig på,
hvilken fremtid vi går i møde
i Danmark og Europa. Og som
frivillig kan jeg gøre en positiv
forskel for at bygge et socialt,
grønt og bæredygtig samfund."

Marek Azoulay

 EU-ungdomsdelegat for   Dansk Ungdoms Fællesråd 

IMG_0778_edited.jpg

"Jeg er, blandt mange andre
grunde, med i Nyt Europa for at lære endnu mere om EU og for at møde
endnu flere mennesker, som har
samme interesse for omverdenen,
som jeg selv har."

Johanne Korsholm

 Bestyrelsesmedlem hos 
 Nyt Europa 

bottom of page