top of page

Art           of
Fundamental Rights

kunst som
kommunikationsform

Kunst har gennem tiden skabt demokratisk dannelse hos mennesker af alle aldre, fordi det er en formidlingsform, der bidrager til at udbrede og forstærke den almene viden om aktuelle tendenser i vores samfund. Formålet er, at kunstværkerne i Art of Fundamental Rights vil inspirere en bred offentlighed til at interagere i debatten om vores fælles fundamentale rettigheder.

Projektet består af syv kunstværker fra professionelle kunstnere fra hele Europa, der hver især fortolker EU's charter for grundlæggende rettigheder gennem forskellige kunstarter. Kunstværkerne er af høj professionel kvalitet og bliver udført af både etablerede og spirende kunstnere, der hver benytter forskellige materialer, kunst- og udtryksformer. 

kunstnernes refleksioner

De enkelte værker har hver en personlig, kunstnerisk fortolkning af en rettighed, der kan inspirere tilskueren til at forholde sig til og videre-fortolke den bestemte rettighed. Derfor kan alle værker stå alene, og er i sig selv både en kunstnerisk og intellektuel oplevelse. Fælles for alle kunstværkerne er, at de er af høj kunstfaglig kvalitet, og at de forstærker de vigtige budskaber og værdier, som charteret er bygget på.

plakat-kunst

Med Art of Fundamental Rights ønsker vi at skabe opmærksomhed omkring vores fundamentale menneskerettigheder gennem kunst, som fortsat er under angreb i flere lande. Udviklingen ser vi over hele verden, også i Europa, hvor autoritære regimer udøver magt overfor minoriteter og sårbare grupper.
Du har nu muligheden for støtte vores kamp for de grundlæggende menneskerettigheder ved at invitere dem ind i dit hjem. 

bottom of page