KOMMUNIKATIONS- OG UDDANNELSES-
PRAKTIKANT

I Nyt Europa søger vi en uddannelses- og kommunikationspraktikant, der kan have mange bolde i luften, tænke kreativt og understøtte fællesskaber. Du skal være med til at fremme engagementet hos unge og formidle EU, Europa og Verdensmålene. Derudover har du en aktiv rolle i at udvikle, planlægge og afholde arrangementer og understøtte projekter, der handler om at skabe et mangfoldigt og inkluderende Europæisk fællesskab.  
 

Dine primære arbejdsopgaver vil være i forbindelse med vores uddannelsesprojekter, vores frivillig netværk og andet oplysningsarbejde. Arbejdsopgaverne vil bl.a. men ikke udelukkende tage form af:  

 • Event- og debatplanlægning 

 • Planlægning og eksekvering af uddannelsesforløb på skoler 

 • Koordinator for det unge frivillignetværket 

 • Fondsansøgninger  
   

Du vil få en masse erfaring inden for eventplanlægning, undervisning og mange forskellige former for formidling, fx debatindlæg, podcast, SoMe og meget andet.  

VORES
ØNSKE TIL DIG ER:

 • Interesseret i for EU, bæredygtighed og politik. 

 • Fuld af gode idéer og godt humør. 

 • Skarp til både mundtlig og skriftlig formidling til alle målgrupper. 

 • Motiveret til at lede et frivillighold og fremme den EU-politiske debat. 

 • Studerende på en relevant videregående uddannelse som fx: pædagogik, samfundsvidenskab, uddannelsesvidenskab, retorik, kommunikation, socialvidenskab mm.  

Derudover er det en fordel hvis:

 • Har erfaring eller kendskab inden for frivillige eller frivilligledelse. 

 • Har erfaring inden for undervisning eller kommunikation. 

 • Eller har en anden form for formidlingserfaring. 

 • Dette er dog ikke et krav. 

NYT EUROPA TILBYDER:

 
 

 • Et godt og sundt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder tæt sammen med løbende sparring og idéudveksling 

 • Medbestemmelse indenfor arbejdsopgaver.  

 • Et stort netværk inden for den politiske verden. 

 • Fleksibilitet ift. arbejdstider og studieaktiviteter.   

 • Du bliver en del af mange større projekter, hvor dine holdninger og idéer bliver inkluderet. 

 • Deltagelse i politiske debatter og andre arrangementer. 

 • Støtte ved udarbejdelse af din praktikrapport eller –eksamen. 

 • Ved praktikkens afslutning giver vi dig selvfølgelig en udtalelse med på vejen. 

PRAKTISK

Arbejdstiden vil være på 37 timer om ugen fra start februar og med afslutning i slutningen af juli. Derfor anbefaler vi et 30 ECTS-points praktikophold. Kontoret ligger midt i København på Nybrogade 22 lige ved siden af Christiansborg.  .

 

Send en motiveret ansøgning (maks. 1 side) og CV senest d. 25. oktober.
Eventuelle spørgsmål kan ligeledes sendes her eller på telefon +45 31 41 96 74.

 

Vi glæder os til at høre fra dig. Vi gør opmærksom på, at praktikopholdet er ulønnet. 
Vi indkalder løbende til samtaler.

Kontakt
Mail: nyteuropa@nyteuropa.dk
Adresse: Nybrogade 22, 1203 København    Telefon: 60 56 69 51
© Nyt Europa

Bank
CVR: 20920335

Konto: Reg: 6233. Kontonr: 0000311316

Mobilepay: 88175