top of page

KOMMUNIKATIONS- OG UDDANNELSES-
PRAKTIKANT

I Nyt Europa søger vi en og kommunikationspraktikant, der kan have mange bolde i luften, tænke kreativt og understøtte kampagner. Du skal være med til at formidle vores arbejde for et bæredygtigt og inkluderende Europa. Derudover har du en aktiv rolle i at udvikle, planlægge og afholde arrangementer og understøtte projekter, der handler om at skabe et mangfoldigt og inkluderende Europæisk fællesskab.

Dine primære arbejdsopgaver vil være i forbindelse med vores politiske kampagnearbejde, understøttelse af vores kommunikative udtryk og med at få bestyrelsens budskaber ud over rampen. Men vi forventer, at du er med til at understøtte kontorets øvrige arbejdsopgaver i form af eventplanlægning- og afholdelse, fondsansøgning policy-arbejde og frivilligkoordinering. Arbejdsopgaverne vil bl.a. men ikke udelukkende tage form af:

 • Planlægning- og eksekvering af politiske kampagner

 • Kommunikation på vores online platforme

 • Podcastproduktion

 • Video og grafik produktion 

 • Projektunderstøttelse

Du vil få en masse erfaring inden for eventplanlægning og forskellige former for formidling, fx debatindlæg, podcast, SoMe og meget andet.

VORES
ØNSKE TIL DIG ER:

 • Interesseret i for EU, bæredygtighed og politik.

 • Fuld af gode idéer og godt humør.

 • Skarp til både mundtlig og skriftlig formidling til alle målgrupper.

 • Studerende på en relevant videregående uddannelse som fx: journalistik, medievidenskab, retorik, kommunikation, men også studerende med baggrund i samfundsvidenskab, socialvidenskab, humaniora eller andre fag der kan se sig selv i stillingen, er velkomne til at søge.

Det er en fordel, hvis du:

 • Har erfaring med kommunikation

 • Har erfaring med brug af wix, InDesign, podcastformater, etc.

 • Har en anden form for formidlings- og kampagneerfaring

Dette er dog ikke et krav og vi er altid åbne over for, hvad lige præcis DU kan tilbyde stillingen.

NYT EUROPA TILBYDER:

 • Et godt og sundt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder tæt sammen med løbende sparring og idéudveksling

 • Medbestemmelse indenfor arbejdsopgaver

 • Et stort netværk inden for den politiske verden

 • Fleksibilitet ift. arbejdstider og studieaktiviteter

 • Du bliver en del af mange større projekter, hvor dine holdninger og idéer bliver inkluderet

 • Deltagelse i politiske debatter og andre arrangementer

 • Støtte ved udarbejdelse af din praktikrapport eller –eksamen

 • Ved praktikkens afslutning giver vi dig selvfølgelig en udtalelse med på vejen

PRAKTISK

Arbejdstiden vil være på 37 timer om ugen fra start september og med afslutning i midten af januar. Derfor anbefaler vi et 30 ECTS-points praktikophold. Kontoret ligger midt i København på Nybrogade 22 lige ved siden af Christiansborg.

 

Send en motiveret ansøgning (maks. 1 side) og CV senest d. 15. marts.
Eventuelle spørgsmål kan ligeledes sendes på lea@nyteuropa.dk eller stilles på telefon +45 31 41 96 74.

 

Vi glæder os til at høre fra dig. Vi gør opmærksom på, at praktikopholdet er ulønnet. 
Vi indkalder løbende til samtaler.

bottom of page