top of page
IMG_6717.png

KAMPAGNE-
ARBEJDE

IMG_6717.png
54228788_10157104746819851_7162279534299

BÆREDYGTIG UDVIKLING

Verdensmålene for bæredygtigt udvikling sætter en ambitiøs global, europæisk og national dagsorden for at sikre økonomisk, politiske, sociale og miljømæssige rettigheder for alle. Netop denne dagsorden indkapsler de samme visioner, som Nyt Europa har for det europæiske fællesskab. Derfor er det vigtigt, at vi støtter op dagsordenen gennem vores aktiviteter og aktivt bruger dagsordenen som redskab til at arbejde for vores mål, både i forhold til at nå politisk forandring, folkeligt engagement og ved at engagere og koordinere civilsamfundsorganisationerne bedre i europæiske, politiske dagsordener. 

IMG_6717.png

DEMOKRATI OG RETTIGHEDER

Vi arbejder med aktivt medborgerskab og demokratisk forståelse i flere af vores aktiviteter. Vi forstår aktivt medborgerskab som en kombination af viden, færdigheder, holdning og handlen, der har til formål at bygge og bevare demokratiske samfund. I Nyt Europas arbejde og initiativer fremmer vi aktivt medborgerskab og understøtter demokratisk samarbejde, der er baseret på de universelle menneskerettigheder, retsstatsprincipperne, diversitet og inklusion af alle i samfundet. Gennem disse fokuspunkter og aktiviteter gør vi det muligt for borgerne at sætte spørgsmålstegn ved reelle problemer og deres løsninger. Nyt Europa bidrager til et frit og åbent alternativ til en dialog om Europa, der ikke starter og slutter med skræmmekampagner, ekstremistiske og populistiske holdninger. V

IMG_3855-01_edited.jpg

KONKRETE KAMPAGNER

IMG_6717.png
4523ec_416eebac32324b099073adfbf1f278ff~mv2.jpg

#TOGTHER4FORESTS

I Nyt Europa kæmper vi hver dag for at gøre EU og Europa mere bæredygtigt,demokratisk og inkluderende.  Her fokuserer vi specielt på at skabe borgerinddragende tiltagog oplysning, så alle kan være med i diskussionen om, hvordan vi skaber et mere bæredygtigt samfund.Vi mener, at civilsamfundet spiller en afgørende rolle, og derfor kæmper vi aktivt for derettigheder, der i flere europæiske lande løbende bliver udfordret og truet af magthavere.

IMG_6717.png

KAMPEN FOR RETTIGHEDERNE

I Nyt Europa kæmper vi hver dag for at gøre EU og Europa mere bæredygtigt,demokratisk og inkluderende.  Her fokuserer vi specielt på at skabe borgerinddragende tiltagog oplysning, så alle kan være med i diskussionen om, hvordan vi skaber et mere bæredygtigt samfund.Vi mener, at civilsamfundet spiller en afgørende rolle, og derfor kæmper vi aktivt for derettigheder, der i flere europæiske lande løbende bliver udfordret og truet af magthavere.

IMG_4025 (002).jpg

BLIV MEDLEM

Vil du være med til at gøre EU og Europa mere bæredygtigt, demokratisk og medmenneskeligt, kan du melde dig ind i Nyt Europa for at være med til at sætte forskellige emner på dagsordenen der også vedrører eller bekymre dig.

bottom of page