top of page

art           of
fundamental rights

kunst som
kommunikationsform

Kunst har gennem tiden skabt demokratisk dannelse hos mennesker af alle aldre, fordi det er en formidlingsform, der bidrager til at udbrede og forstærke den almene viden om aktuelle tendenser i vores samfund. Formålet er, at kunstværkerne i Art of Fundamental Rights vil inspirere en bred offentlighed til at interagere i debatten om vores fælles fundamentale rettigheder.

Projektet består af syv kunstværker fra professionelle kunstnere fra hele Europa, der hver især fortolker EU's charter for grundlæggende rettigheder gennem forskellige kunstarter. Kunstværkerne er af høj professionel kvalitet og bliver udført af både etablerede og spirende kunstnere, der hver benytter forskellige materialer, kunst- og udtryksformer. 

Lea_1.png